Uluslararası Şirket Grubu "RosCo - Danışmanlık ve Denetim" ("RosCo") Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Gizlilik Politikası

1. GENEL HÜKÜMLER

1.1. Bu Gizlilik Politikası (bundan sonra "Gizlilik Politikası" olarak anılacaktır), tüm bilgilere yönelik geçerlidir ki "RosCo", dünya genelinde hukuki ve vergi danışmanlığı, denetim, değerleme ve muhasebe hizmetlerinin geniş bir yelpazesini sunan bir şirket grubudur ve https://rosco.com.tr/ alan adında bulunmaktadır. Bu Politika, kişisel verilerin işlenmesi hakkındaki 27.07.2006 tarihli 152 Sayılı Federal Kanun gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla oluşturulmuştur, bu kanun aynı zamanda "Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında" olarak anılır ve kişisel verilerin işlenmesi sırasında insan hakları ve vatandaş özgürlüklerinin korunmasını, özel hayatın dokunulmazlığı, kişisel ve aile sırlarının korunmasını sağlamayı amaçlar.

1.2. Gizlilik Politikası, "RosCo" tarafından işlenen tüm kişisel verilere yönelik olarak geçerli olup, bu Politika "RosCo" tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak önceden ve sonradan ortaya çıkan ilişkilere uygulanır.

1.3. Site Yönetimi, İnternet Mağazası sitesi kullanıcısı tarafından sağlanan kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamaz.

1.4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkındaki Kanun gerekliliklerine uygun olarak, bu Gizlilik Politikası "RosCo" web sitesinde serbestçe erişilebilir bir şekilde yayınlanır: https://rosco.com.tr/.

2. TERİM TANIMLAMALARI

2.1. Bu Gizlilik Politikası'nda aşağıdaki terimler kullanılmaktadır:

2.1.1. "Site Yönetimi (bundan sonra "Site Yönetimi" olarak anılacaktır)" - "RosCo" adına hareket eden ve "RosCo" tarafından atanan web sitesini yöneten yetkilendirilmiş çalışanlar, kişisel verilerin işlenmesini organize eden ve/veya gerçekleştiren organizasyonlar, kişisel verilerin işlenme amacını belirleyen kişiler, işlenmesi gereken kişisel verilerin kapsamını belirleyen kişiler, kişisel verilerle gerçekleştirilen işlemleri tanımlayan kişiler.

2.1.2. "Kişisel Veriler" - doğrudan veya dolaylı olarak belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye (kişisel veri sahibi) ait olan her türlü bilgi.

2.1.3. "Kişisel Verilerin İşlenmesi" - kişisel verilerle gerçekleştirilen işlemleri içeren herhangi bir eylem (işlem) veya işlemler topluluğunu, kişisel verilerle gerçekleştirilen işlemleri içerir, bu işlemler otomasyon araçları kullanılarak veya bu tür araçlar kullanılmadan gerçekleştirilebilir, bilgi toplama, kaydetme, sınıflandırma, saklama, güncelleme, değiştirme, çıkarma, kullanma, iletim (dağıtım, sağlama, erişim), anonimleştirme, engelleme, silme, kişisel verilerin yok edilmesi dahil.

2.1.4. "Kişisel Verilerin Gizliliği" - Kişisel Verilerin İşletici tarafından veya diğer kişiler tarafından kişisel veri sahibinin izni veya yasal bir temel bulunmadan yayınlanmaması gereken bir gerekliliktir.

2.1.5. "RosCo Web Sitesi Kullanıcısı (bundan sonra "Kullanıcı" olarak anılacaktır)" - RosCo Web Sitesi'ne İnternet üzerinden erişimi olan ve RosCo Web Sitesi'ni kullanan kişi.

2.1.6. "IP Adresi" - IP protokolüne dayalı bir bilgisayar ağı içinde benzersiz bir düğümün ağ adresi.

3. KULLANICI KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ AMAÇLARI

3.1. Site, Kullanıcıların kişisel bilgilerini belirli hizmetlerin iç yönergelerine uygun olarak saklar.

3.2. Kullanıcının kişisel bilgileri gizli tutulur, ancak Kullanıcı, kendisi hakkında bilgiyi genel erişime açık hale getirmeyi gönüllü olarak seçtiği durumlar dışında, kendisi hakkında bilgi sağladığında, bu bilginin belirli bir kısmının genel erişime açık hale geldiğini kabul eder.

3.3. RosCo Web Sitesi Yönetimi, Kullanıcı'nın kişisel verilerini aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:

3.3.1. "RosCo" hizmetlerine dair sözleşme yapmak amacıyla kayıtlı olan Kullanıcıyı tanımlamak.

3.3.2. Kullanıcıya RosCo Web Sitesi'nin kişiselleştirilmiş kaynaklarına erişim sağlamak.

3.3.3. Kullanıcı ile iletişim kurmak, bildirimler göndermek, hizmet sunumu ile ilgili talepleri işlemek ve Kullanıcı'dan gelen talepleri işlemek.

3.3.4. Kullanıcının güvenliğini sağlamak ve sahtekarlığı önlemek için Kullanıcı'nın bulunduğu yeri belirlemek.

3.3.5. Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini doğrulamak.

3.3.6. Kullanıcı, hesap oluşturmayı kabul ederse hesap oluşturmak.

3.3.7. Kullanıcı'ya hizmet sunumu hakkında bilgi vermek.

3.3.8. Kullanıcı'nın RosCo Web Sitesi'ni kullanımıyla ilgili sorunlarla ilgili etkili müşteri ve teknik destek sağlamak.

3.3.9. Kullanıcı'nın izniyle ürün güncellemeleri, özel teklifler ve RosCo hizmet fiyatları hakkında bilgi vermek.

3.10. Kullanıcının izniyle reklam faaliyetleri gerçekleştirmek.

4. GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI

4.1. Bu Gizlilik Politikası, "RosCo" Web Sitesi Yönetiminin, Kullanıcı'nın isteği üzerine Site'ye kaydolurken veya hizmet taleplerini yaparken verdiği kişisel verilerin gizliliğini koruma ve gizliliği sağlama taahhütlerini belirler.

4.2. Bu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmesine izin verilen kişisel veriler, Kullanıcı tarafından "RosCo" Web Sitesi'nde ilgili bölümlerde bulunan kayıt formunu doldurarak sağlanır: "HİZMET SİPARİŞ ET"; "ARAMA SİPARİŞ ET"; "GERİ BİLDİRİM", "GERİ ARAMA", "ÖDEME" ve şunları içerir:

  • Kullanıcının Adı, Soyadı, İkinci Adı;
  • Kullanıcının İletişim Telefonu;
  • Kullanıcının E-posta Adresi.

4.3. "RosCo" Web Sitesi, reklam bloklarını görüntülerken veya istatistiksel bir sistem betiği bulunan sayfaları ziyaret ederken otomatik olarak iletilen verileri korur:

  • IP adresi;
  • Tarayıcı hakkındaki bilgiler (veya reklam gösterimine erişim sağlayan diğer yazılım);
  • İşlem zamanı;
  • Reklam bloğunun bulunduğu sayfanın adresi;
  • Önceki sayfanın adresi (referer).

4.3.1. Site, ziyaretçilerinin IP adresleri hakkında istatistik toplar. Bu bilgi, teknik sorunları tanımlamak ve finansal işlemlerin yasallığını denetlemek amacıyla kullanılır.

5. KULLANICI KİŞİSEL BİLGİLERİN İŞLENMESİ VE ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AKTARIM KOŞULLARI

5.1. Site, kullanıcıların kişisel bilgilerini ilgili hizmetlerin iç yönergelerine göre saklar.

5.2. Kullanıcının kişisel bilgileri gizli tutulur, ancak Kullanıcı, kendisi hakkında bilgiyi genel erişime açık hale getirmeyi gönüllü olarak seçtiği durumlar dışında, kendisi hakkında bilgi sağladığında, bu bilginin belirli bir kısmının genel erişime açık hale geldiğini kabul eder.

5.3. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi, herhangi bir yasal yöntemle sınırlama olmaksızın, otomasyon araçları kullanılarak veya kullanılmadan kişisel veri bilgi sistemlerinde gerçekleştirilir.

5.4. Kullanıcı, "RosCo" Web Sitesi Yönetiminin, Kullanıcının siparişini yerine getirmek veya Kullanıcı ile belirli bir anlaşma veya sözleşmeyi yerine getirmek amacıyla kişisel verilerini üçüncü taraflara aktarma hakkına sahip olduğunu kabul eder ve aşağıdaki durumlarda sınırlama yapmadan bu aktarımın gerçekleştirilebileceğini kabul eder:

5.4.1. Kullanıcı bu tür işlemleri onaylamışsa.

5.4.2. Aktarım, Kullanıcının belirli bir hizmeti kullanması veya Kullanıcı ile belirli bir anlaşmayı veya sözleşmeyi yerine getirmek için gereklidir.

5.4.3. Aktarım, Rus veya başka bir geçerli yasa uyarınca belirlenen prosedürler çerçevesinde yapılmalıdır.

5.5. Kişisel verilerin kaybı veya ifşa edilmesi durumunda, "RosCo" Web Sitesi Yönetimi, Kullanıcı'yı bu durumdan haberdar eder.

5.6. Web Sitesi Yönetimi, Kullanıcı'nın kişisel bilgilerinin yetkisiz veya kazara erişim, yok etme, değiştirme, engelleme, kopyalama, dağıtma ve üçüncü tarafların yetkisiz hareketlerinden korunması için gerekli organizasyonel ve teknik önlemleri alır.

5.7. Web Sitesi Yönetimi, Kullanıcı'nın kişisel verilerin kaybından veya ifşasından kaynaklanan zararları veya diğer olumsuz sonuçları önlemek için Kullanıcı ile birlikte gerekli önlemleri alır.

6. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Kullanıcı'nın sorumlulukları:

6.1.1. "RosCo" Web Sitesi'ni kullanmak için gereken kişisel verileri sağlamak.

6.1.2. Verilen kişisel veri bilgilerini güncellemek ve değiştirmek, bilgi değişikliği durumunda.

6.2. Web Sitesi Yönetimi'nin sorumlulukları:

6.2.1. Elde edilen bilgiyi yalnızca bu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanmak.

6.2.2. Kullanıcının yazılı izni olmadan, kullanıcının sağladığı kişisel verileri satmak, takas etmek, yayınlamak veya diğer şekillerde ifşa etmemek ve kullanıcı verilerini, bu Gizlilik Politikası'nın 5.4.1. – 5.4.3. maddelerinde belirtilen durumlar dışında, üçüncü taraflara ifşa etmemek.

6.2.3. Kullanıcı verilerinin gizliliğini korumak için genel iş uygulamasında bu tür bilgiyi korumak için tipik olarak kullanılan önlemleri almak.

6.2.4. Kullanıcı veya yasal temsilcisi veya kişisel verilerin korunması için yetkili birim tarafından verilen bir talep üzerine, kişisel verilere ilişkin soruşturmanın yapıldığı süre boyunca, hatalı kişisel verilerin veya yasadışı işlemlerin tespit edilmesi durumunda, ilgili Kullanıcı'ya ait kişisel verilerin bloke edilmesini sağlamak.

7. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

7.1. Web Sitesi Yönetimi, Rusya Federasyonu yasalarına uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması nedeniyle Kullanıcı tarafından kaynaklanan zararlardan sorumludur.

7.2. Gizli bilgilerin kaybı veya ifşa edilmesi durumunda, Web Sitesi Yönetimi, bu gizli bilgilerin:

7.2.1. Kaybından veya ifşasından önce kamu malı haline gelmişse.

7.2.2. Web Sitesi Yönetimi tarafından alınmadan önce üçüncü bir taraftan alınmışsa.

7.2.3. Kullanıcı'nın açık rızası ile ifşa edilmişse, sorumlu olmadığını belirtir.

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1. Web Sitesi "RosCo" Kullanıcıları ve Web Sitesi Yönetimi arasındaki ilişkilerden kaynaklanan anlaşmazlıklar için dava açmadan önce, anlaşmazlığın gönüllü olarak çözülmesi için bir talep (anlaşmazlığın gönüllü olarak çözülmesi teklifi) sunmak zorunludur.

8.2. Talebi alan taraf, talebi aldıktan itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde, talebin sonuçlarını yazılı olarak talep sahibine bildirir.

8.3. Anlaşmazlık çözülememişse, Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak dava, mahkemeye taşınır.

8.4. Bu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı ve Web Sitesi Yönetimi arasındaki ilişkilere Rusya Federasyonu yasaları uygulanır.

9. EK ŞARTLAR

9.1. Web Sitesi Yönetimi, Kullanıcı'nın onayı olmadan bu Gizlilik Politikası'nda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9.2. Yeni Gizlilik Politikası, yürürlüğe girmesi durumunda, bu Gizlilik Politikası'nın yeni sürümüne atıfta bulunulmazsa, "RosCo" Web Sitesi'nde yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girecektir.

9.3. Bu Gizlilik Politikası ile ilgili tüm teklifler veya sorular şu adrese yazılı olarak bildirilmelidir: info@rosco.com.tr.

9.4. Mevcut Gizlilik Politikası, https://rosco.com.tr/privacy/ adresinde bulunmaktadır.

9.5. Bu Gizlilik Politikası, https://rosco.com.tr/ adresinde bulunan Web Sitesi Kullanım Anlaşması'nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Son Güncelleme: 1 Ağustos 2022