HUKUKİ HİZMETLERİ

Üretim hacmine ve yapılan işlerin niteliğine bağlı olmaksızın her şirket vasıflı hukuki hizmetlere ihtiyaç duyar.

Uzman yardımı aşağıdaki durumlarda gerekebilir:

Başlangiç aşamasinda kuruluş evraklarının ve tüzüğün, ilk sözleşme formlarının hazırlanması.

Şi̇rketi̇n tasfi̇yesi̇, kapatilmasi, yeni̇den yapilandirilmasi borçlularla görüşme yapılması, vergi ve diğer resmi organlarla çalışma.

Faali̇yetleri̇n yürütülmesi̇ sirasinda anlaşma yapılması sırasında hukuki destek, mahkeme davalarına katılma, hukuki konularla ilgili danışmanlık ve benzer konular.

Yukarıda sıralanan işlerin yapılması için her zaman kadrolu eleman tutmak gerekli olmayabilir.

Küçük şirketlerin hukukçu için bir işyeri hazırlama, sosyal paketini ödeme ve vergilerini ödeme imkanı her zaman olmayabilir.

Büyük şirketler ise genellikle bünyesinde hukukçu ekibini çalıştırırlar, ancak aşağıdaki durumlarda dış kaynaklardan hukuki yardım alırlar:

  • Uzmanlık alanında gerçekleştirilen işler için özel olarak eğitilmiş eksperlere hukuki yardım verilmesi gerekiyorsa;
  • Şirketin kendi elemanları büyük projelerle meşgul ve rutin işlere zaman ayıramıyorlarsa.

RosCo, Moskova’da ihtiyacı olan şirketlere hukuki yardım hizmetini uygun bir ücret karşılığında veriyor.

Tercübeli̇ hukukçu eki̇bi̇nden profesyonel destek

Bazı şirketler, işletmenin faaliyetlerinde hukuki konulara yeterince dikkat etmiyor. Bu şirketler, problemleri ortaya çıktıkça çözmeye çalışırlar ve bunun doğru bir strateji olduğuna inanırlar.

Ancak bu durumda bile hukuki destek yine de gerekebilir. Ve yardım ne kadar erken alınırsa o kadar iyidir – uzun zamandır dikkat edilmeyen konular büyük finansal ve psikolojik kayıplara yol açabilir.

RosCo’ya tedarikçi veya alıcı ile alacakların tahsili konusunda ilk görüşmeler yapıldığı zaman başvurmak mahkeme yolu ile alacakları tahsil etmeye çalışmaktan çok daha hesaplı çıkar. Profesyonellerle işbirliği yaptığınızda, geçici anlaşmazlıklara rağmen uzun zamandır çalıştığınız partnerinizle iyi ilişki içinde kalma ihtimali daha yüksektir.

Bunun dışında, hukuki yardım hizmetleri aşağıdakileri kapsar:

  • Yürürlükte olan mevzuat ve güncel düzenleyici evraklarla ilgili olan konularda danışmanlık.
  • Şirket faaliyetlerinin hukuki açıdan denetlenmesi, mevcut evrak akış sisteminin kontrol edilmesi veya gerekli olduğunda geliştirilmesi.
  • Sözleşme hazırlanması, yükümlülüklerin yerine getirilmesinin takibi, karşı taraflarla görüşme yapılması.
  • Hak talebi çalışmaları, müşteri haklarının mahkemede savunulması.
  • Diğer hukuki hizmetler.
İşe alım #rosco
RosCo Hukuk, Muhasebe, Mali Denetim
İşe alım #rosco
İş yapıyorsunuz ve başarının anahtarının kalifiye ve motive olmuş personel olduğunu anlıyorsunuz. Ancak bu tür uzmanları ...
İkamet iznine ilişkin bildirim nasıl yapılır
Rusya'da yasal ikamet, Rusya Federasyonu'ndan serbest çıkış ve Rusya Federasyonu'na giriş için yabancılara oturma izni ...
Dava süreci. Örnekler ve zaman çizelgeleri
Rusya'da iki tür mahkeme bulunmaktadır. Tahkim mahkemeleri tüzel kişiler arasındaki uyuşmazlıkları çözerken, genel ...