Muhasebenin yeniden yapılandırılması

Muhasebe kayıtlarının yeniden düzenlenmesi, şirketteki evrak işlerinin sistemleştirilmesi, kar kaybının oluşmasının önlenmesi, konrol organları tarafından herhangi bir ceza kesilmesinin önlenmesi için muhasebe kayıtlarının düzenlenmesine yönelik işlemlerin tümüdür.

Her şirket ve girişimci muhasebe kayıtlarının kusursuz yani kesintisiz, tam ve etraflı olduğunu söyleyemez. Bununla birlikte, Rf mevzuatı uyarınca, muhasebe bir işletmenin faaliyetlerini devamlı olarak kaydetmeli, vergi organları ise vergi mükellefleri tarafından sunulan bilgilere karşı çok talepkar davranırlar. Bilgi eksikliği ve uygunsuzluğu için cezalar kesilir, cezaların ödenmesi için ise kontrol organları şirketin banka hesaplarını bloke edebilir. Muhasebe ve vergi kayıtlarının düzgün olmaması, cezai sorumluluğa bile yol açabilir. Örneğin, üç yıl boyunca ödenmeyen büyük miktarlı bir ceza için öngörülen cezai sorumluluk. Bazen problemler şirketin yeniden yapılandırılması, satılması, yeni bir faaliyet alanına girmesi gibi en uygunsuz anda ortaya çıkar. Olumsuz sonuçların oluşmasını önlemek için şirketin muhasebe kayıtlarının düzgün bir şekilde tutulmasına özen gösterilmelidir. Problem çıktıysa da muhasebe kayıtlarının eksiksiz bir şekilde yeniden düzenlenmesi organize edilmelidir.

Muhasebe kayitlarinin yeni̇den düzenlenmesi̇ i̇çi̇n ki̇m görevlendi̇ri̇lebi̇li̇r?

Muhasebe kayıtlarının yeniden düzenlenmesi, çok iyi organize edilen bir işletmede bile gerekli olabilir. Dikkatsizlik veya sorumlu görevlilerin olmaması (hastalanması, çocuk bakımı iznine ayrılması vb.), sürekli personel değişmesi, birincil kaynaklara dayanarak karşı taraflardan gelen bilgilerin kayda alınmaması gibi sebepler problemlere yol açabilir.

Bazen bilgileri zamanında iletmeyen tedarikçilerin ihmalleri muhasebe kayıtlarında hatalara yol açabilir. Hata oluşmasının bir başka sebebi, norm ve kurallarının, vergi hesaplama düzeninin, kar oranının yanlış yorumlanmasıdır. Bunlar sistematik ve kalıcı ihlallere yol açabilir. Bu durumda, şirket içi elemanların gücü ile düzenin yeniden kurulması mümkün olmayabilir. İhtisas şirketlerin uzmanlarının hizmetlerinden yararlanan iş sahipleri operatif ve vasıflı desteğinden yararlanmış olur ve önemli iç bölümlerinin çalışmasını düzenler.

RosCo: muhasebe kayitlarinin yeni̇den düzenlenmesi̇nde profesyonel bi̇r destek

 • «RosCo» Danışmanlık Şirketi, muhasebe kayıtlarının tutulması ile ilgili her türlü hizmeti vermektedir. Tecrübeli elemanlarımız, ihlalleri ve eksiklikleri çok hızlı bir şekilde tespit ederek ödenmesi gereken vergi miktarlarını revize ederler, bütün birincil kayıtları normlara uygun bir şekilde düzenlerler ve diğer işlemleri yaparlar.
 • Muhasebe kayıtlarının yeniden düzenlenmesi, komple olarak yapılabildiği gibi kısmen de yapılabilir, hem kağıt üzerindeki bilgileri hem de elektronik kayıtları kapsayabilir.
 • Muhasebe kayıtlarının yeniden düzenlenmesi, çok emek gerektiren bir işlem olup, uzmanların dikkatli ve vasıflı olmasını gerektirir.
 • Bütün bu işler şirketimiz tarafından maksimum düzeyde operatif bir şekilde müşterimize ait olduğu bilgilerin gizliliği korunarak gerçekleştirilir.
 • Hizmetlerimizin ücreti, muhasebe kayıtlarının mevcut durumuna ve ulaşılması gereken hedeflere bağlıdır.
 • Faaliyet türüne ve karmaşıklığına bakılmaksızın, işverenimizin kaliteli ve eksiksiz çalışmasını organize etmesi için yardımcı oluruz.

RosCo elemanları, muhasebe kayıtlarının yeniden düzenlenmesini aşağıdaki düzene göre gerçekleştirirler:

 • evrakların tam olmasının kontrolü ve ön değerlendirilmesi yapılır, elektronik veritabanları (varsa) analize edilir, problemlerin ciddiyeti ve yapılacak işin hacmi tespit edilir
 • muhasebe kayıtlarının durumu etraflı olarak değerlendirilir, yapılacak işler detaylandırılır, işverenle sorumluluk paylaştırılır, hedefler belirlenir
 • gerekli belgeler toplanır, düzenlenir veya yeniden düzenlenir: partnerlerle hesaplaşma durumunun mutabakatı yapılır, banka ekstreleri alınır, elektronik veritabanları oluşturulur
 • muhasebe ve vergi kayıtları düzeltilir
 • vergi, ceza, eksik ödenen vergilerle ilgili miktarlar onaylatılır, muhasebe kayıtlarının yeniden düzenlenmesi sonucu sunulması gerekli olan beyannameler ve düzeltme raporları düzenlenir.
 • yeni ve tam raporlar düzenlenir, düzeltilen bilgiler ilgili makamlara sunulur
 • cezalar ve geciktirme cezaları ödenir
 • işverene sonuçların kaydedilmesi ile tamamlanan işlere dair rapor sunulur

Muhasebe kayitlarinin yeni̇den düzenlenmesi̇ hi̇zmeti̇nde özel yaklaşim

Her RosCo müşterisine karşı özel bir yaklaşım uygulanır ve hizmetlerin ücretleri detaylı olarak belirtilir.

Muhasebe kayıtlarının yeniden düzenlenmesinin ücreti, belirli bir durumun ön analizinden sonra yapılan kesin analiz sonuçlarına bağlı olarak hesaplanır.

Ücret aşağıdakilere bağlıdır:

 • Yapılacak işin hacmine ve işlerin genel olarak “haraplığına” bağlı olarak yeni bir sistemin “sıfırdan” oluşturulma veya işin ufak bir kısmının (kasa, borçlular vb.) düzeltilme ihtiyacı.
 • Fatura, tutanak, irsaliye ve diğer birincil evrakların yeniden düzenlenme ihtiyacı.
 • Düzeltilecek yıl sayısı.
 • İşlem yapılacak operasyon ve ödeme sayısı; bu sayı banka ekstrelerine göre tespit edilebilir.
 • Sunulacak düzeltme raporlarının sayısı; üç aylık, yıllık raporlar, kadro kayıtlarını yeniden düzenleme ihtiyacı.
 • Düzeltilen evrakların sunulacağı makam sayısı ve diğer faktörler.

İşverenlerin muhasebecilik hizmetleri için yaptığı masraflar, sağlanan desteğin tam olması sayesinde tazmin edilir. «RosСo» elemanları, kontrol makamları ile iletişim kuracaklar, işveren adına bütün gereken cezaları ödeyecekler, işveren adına fonlarda ve vergi organlarında hareket edecekler. Ayrıca, şirketimiz muhasebe kayıtlarını düzettikten sonra şirketin muhasebesini tutmaya devam edebilir. Bu durumda, işverenlere bütün süreçlerin kesintisiz olarak devam ettirileceği, muhasebe kayıtlarının da zamanında ve düzgün bir şekilde yapılacağı garanti edilir.

RosCo aşağıdaki işlemlerin yürütülmesini üstlenecektir:

 • Yeniden düzenlenen kayıtlara göre brincil evrakların ve genel kayıtların düzenlenmesi;
 • Tüzel kişinin raporlarının denetim organlarına eksiksiz olarak sunulması;
 • Muhasebe kayıtlarındaki ihlallerden ve devamsızlığından ve diğer sebeplerden dolayı yapılan vergi denetimi sırasında müşteri için desteğin saplanması.

RosCo desteği ile kadrolu muhasebe servisi tecrübeli uzmanların profesyonel hizmetlerinden yararlanmış olur. Gerekli olduğu durumlarda, işveren şirketindeki bütün çalışma süreçlerini üstlenebiliriz. Ayrıca, yeni bir faaliyet türüne geçilmesi sırasında veya şirketin uzun süreden beri gayrifaal döneminden sonra faaliyete başlamasında, veya muhasebe kayıtlarının tam olarak tutulmamasında muhasebecilik hizmetlerimizi sunarız. Şirketimiz, gerekli olan her türlü danışmanlığı sağlar ve öngörülmeyen olayların ortaya çıkması durumunda, derhal müdahale ederiz.

RosCo uzmanları, sorularınıza profesyonelce ve en ince ayrısına kadar cevap vermeye ve zor durumlardan çıkışın bulunması için optimal çözüm yollarını teklif etmeye hazırlar.

Limited şirketin basitleştirilmiş tasfiyesi: size yeni prosedürden bahsediyoruz
RUSYA'DA İŞ HUKUKU
Limited şirketin basitleştirilmiş tasfiyesi: size yeni prosedürden bahsediyoruz
Bir işletme sahibi işletmesinin ticari faaliyetlerine son vermeye karar verdiğinde, genellikle şu soru ortaya çıkar: şirketi hızlı ve ucuz bir şekilde nasıl tasfiye edebilirim? Tasfiye prosedürünün zorlukları nedeniyle, tasfiye süreci çok zaman alır ve işadamı şirketin kapatılmasıyla ilgili masrafları üstlenmek zorundadır. Peki Limited şirketin yeni tasfiye prosedüründen haberiniz var mı? Eğer yoksa, bu videoyu izleyin ve Limited şirketin basitleştirilmiş tasfiyesinin tüm inceliklerini öğreneceksiniz. Yeni Şirket Tasfiye Yasası'nın amacı nedir? Basitleştirilmiş tasfiye prosedürü için hangi koşullar yerine getirilmelidir? Şirketimi basitleştirilmiş usulde tasfiye etmek için ne yapmam gerekir? https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499) 444-00-00
Vergisel Konularda uyuşmazlıkların çözümü
Vergilerin ve zorunlu ödemelerin ödenmemesi durumunda yükümlülüklerin hafifletildiği bir yasa bu yılın Mart ayı sonunda yürürlüğe girdi. Vergi suçları için cezai maddelerin nasıl değiştiğinden bahsedelim. 00:24 - Rusya Federasyonu Hükümeti neden cezai sorumluluğu hafifletmeye ihtiyaç duydu? 01:40 - Hapis cezaları nasıl değişti? 02:35 - Yasayı başka ne kontrol ediyor? 03:34 - Dezavantajları var mı? https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499) 444-00-00
2023 te temettü vergisi nasıl ödenir?
Bu yıl, Rusya'da tahakkuk eden temettüler üzerinden vergi ödemeye yönelik yeni bir prosedür uygulanmaya başlandı. Çeşitli durumlarda nasıl ödeme aldıklarını yeni bir videoda anlatacağız. 00:58 Bir bireye temettü öderken hangi nüanslar dikkate alınmalıdır? 02:35 Alıcı şirketin kendisi ise temettü öderken hangi nüanslar dikkate alınmalıdır? 04:00 Temettülerden vergi ne zaman ödenmeli? https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499)444-00-00