HAKKIMIZDA LİSANSLAR MÜŞTERİLERİMİZ HAKKIMIZDA HABERLER İLETİŞİM

SIFIR BEYANNAME

Ekonomik birimlerinin çoğu için faaliyetleri ile ilgili raporların sunulması zorunludur.

Sunulması gereken boş raporlarının paketi, vergi makamlarına, emeklilik fonuna ve diğer temel fonlarına sunulacak belirli rapor formlarından oluşmaktadır. Herhangi bir ticari operasyonlarının şirket tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine bakılmaksızın, bilanço formunun, gelir tablolarının (rapor dönemini takip eden dönemin 30 Mart’ına kadar ve her üç ayda bir) sunulması gerekmektedir. Basitlestirilmis vergi sisteminde çalışan şirketler ise bu usule göre beyannamelerini sunmak zorundalar.

Gerekli belgelerin zamanında hazırlanmaması, yükümlülüklerin yerine getirilmesinden kaçınılması halinde ise; cezalar, idari yaptırımlar vb. yaptırımların kontrol organları tarafından uygulanmasına neden olabilir. Bazı formlar da tamamen boş olarak sunulmamalıdır (örneğin, bir Limited Şirketinin tüzük sermayesi ile ilgili bilgiler). Bilgilerin hata ile sunulması şirket için kritik olabilir. RosCo’nun uzmanları, boş raporlarının zamanında ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması, uygulanan hukuki ve başka mevzuat şartlarının ihlal edilmemesi için yardım edecekler. Işverenler bizimle çalışırken evraklarının tam ve operatif bir şekilde hazırlandığından emin olabilirler.

Boş raporlarin sunuluş şekli̇

 • Boş raporların nasıl sunulacağı konusunda düzenleme getiren sürecin bazı özellikleri vardır.
 • Sadece bir kaç ödeme ile ilgili bilgileri içeren basit usule göre beyannamelerin düzenlenmesi, ancak vergiler için geçerlidir. Fonlar için bilgiler ise ayrıca sunulacaktır.
 • Limited Şirketi en azından yılın birinci çeyreğinde faal olduysa, bu şirket için gelir vergisinin hesaplanması gerekmektedir.
 • Gelir vergisi yılın başından itibaren biriktirilir, dolaysıyla bütün değerler, şirketin faal olmadığı döneme ait beyannamelerde belirtilir. Aynı durum amortisman, motorlu taşıma araçları ve basit usule göre vergilendirme için bile geçerlidir. Araziler ve diğer ayrıntılar da dikkate alınmalıdır.

Limited Şirketleri aşağıdaki formları sunar:

 • Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi çerçevesinde: Gelir/gider muhasebe defterlerini beyanı (en geç 31 Mart’a kadar)
 • Genel vergilendirme sistemine göre sunulan boş raporlar her üç aylık ve yıllık beyannamelerden oluşur.

Bunun dışında, Limited Şirketler personelleri ile ilgili raporlarını de sunar. Raporlar arasında emeklilik fonuna, federal sigorta fonuna sunulacak evraklar, personel sayısına dair bilgiler yer almaktadır.

Süreler ayrı olarak belirlenir — basitleştirilmiş vergi sistemine göre boş raporlar için bir sonraki ayın 20/25’ine kadar (kağıt üzerinde ve elektronik olarak) ve rapor dönemini takip eden ikinci ayın 15/20’sine kadar.

Gerçek kişi gelir vergisi raporu sunulmayabilir, onun yerine sadece bilgi notu yazılı olarak sunulur.

Raporların boş olarak sunulması çoğu zaman vergi azaltma girişimi olarak yorumlanır. Onun için kontrol organları bu tür raporları incelerken çok dikkatli davranırlar. Boş olarak sunulan raporların içeriği çok titiz bir şekilde incelenir, ihlaller ise mutlaka cezalandırılır.

«RosСo» Şirketini görevlendirerek, işveren işin sürecine minimum düzeyde müdahale eder, bununla birlikte işin kalitesi garanti altına alınır.

Uzmanlarımız şirketler ve bireysel girişimciler için raporların başarılı bir şekilde sunulması ile ilgili geniş tecrübelere sahipler.

Boş formları doldurmanıza yardım ederiz, danışmanlık servisini veririz ve sürecin özellikleri hakkında bilgi veririz. Profesyonel ve uyumlu çalışma sayesinde uzmanlarımız işvereni gereksiz uğraşlardan kurtarırlar.

Gereken evraklar

Öncellikle, size gerekli evrak paketini hazırlamanız için yardımcı oluruz. Vergi makamlarına raporların sunulması için aşağıdakiler gereklidir:

 • Temel belgeler — Tüzel Kişilerin Birleştirilmiş Devlet Sicili Kaydı (EGRÜL) özet bilgi, müdürün ve baş muhasebecinin kimlikleri ve vergi numaraları, şirketin OGRN/İNN belgeleri, ve fonlarda kaydının yapıldığına dair belgeler;
 • beyannameler — Bireysel girişimci için basit usule göre bir beyanname (ayrıca 3-NDFL formları de gereklidir), vergilendirmeye tabi olan birimler için (arazi, taşıma araçları), vergiler için (gelir, KDV, basit/genel vergilendirme usulü);
 • Kadrolu elemanlar için bilgi formu;
 • Standart muhasebe raporları ve şirket basitleştirilmiş vergilendirme sisteminde ise, gelir/gider defteri.

Bunun dışında, uzmanlarımız fonlara sunulacak boş raporları hazırlarlar.

BOŞ RAPORLARIN ZAMANINDA SUNULMAMASI DURUMUNDA OLASI SONUÇLAR

«RosСo» desteği, profesyonelliğin yanısıra desteğin zamanında verilmesi demektir.
Bizimle çalışan bir şirket aşağıdaki kuralların ihlalinden doğan sonuçlardan kurtulabilir:

-
BANKA HESAPLARININ BLOKE EDİLMESİ
Müfettişlik raporları almazsa (şirketin faaliyet hacmine bakılmaksızın),
bankaya ve “cezalı” şirkete bildiri mektubunu göndererek banka hesabını bloke eder.
-
CEZA KESİLMESİ
Banka hesabının açılması için (emeklilik fonuna dahil) 1000 Ruble
tutarında bir ceza artı ihlalinden sorumlu olan her görevli için 300 ile 500 Ruble arasında bir
ceza ödenmesi gerekiyor.
-
GENEL MÜDÜRÜN MÜFETTİŞLİĞİ VE BANKAYI ZİYARET ETME ZORUNLULUĞU
Banka hesabının bloke edilmesinden sonra vergi organları açıklamasını
almak üzere şirketin müdürünü davet eder. Ayrıca şirket müdürü bankaya gitmek ve hoş olmayan görüşmeleri
yapmak zorunda kalacaktır.

Banka hesabının bloke edilmesinden dolayı kar kaybına uğramamak için raporların zamanında sunulmasını
takip etmek gerekiyor.

Biz, rapor verme sürelerini takip ederek problemlerin oluşmasına izin vermeyeceğiz.

 • «Boş rapor sunulması» hizmetinin ücretine evrakların komple olarak hazırlanması, çıktısının alınması ve sunulması dahildir.
 • İsteğinize bağlı olarak, boş raporlarının sunulması gereken süreler hakkında sizlere hatırlatma yaparız ve gerekli belgeleri önceden hazırlarız.
 • Boş raporların sunulması için en güvenli yollara başvururuz: şirketin tanıdığı kuryeler veya elektronik araçlar.
YAPMANIZ GEREKENLER

Bizi telefonla aramak
veya bize yazı göndermek

Şirketinizle ilgili bilgileri
bize iletmek
(EGRÜL belgesinin kopyası)

Boş rapor hazırlama hizmetinin
verilmesi için
ödeme yapmak

Hazırlanan belgeleri
imzalamak ve mühürlemek

BOŞ OLARAK SUNULAN RAPORLARLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Şirket yeni tescil olup raporlarını “biriktirmek” için yeterli süre geçmemişse, boş rapor sunulması gerekiyor mu?

  İlk raporlar, şirketin tescil olduğu yılın çeyreği için sunulmalıdır. Bu dönemin en son gününde tescil olduysanız bile, rapor sunmakla yükümlüsünüz (bu durumda ise boş rapor).

 • Banka hesabı açıldığında banka tarafından bir komisyon kesildi fakat şirketin herhangi bir faaliyeti olmadıysa, boş rapor sunulabilir mi?

  Evet, şirket bu ödemeyi masraflarına dahil etmezse. Zararın nereden geldiğini müfettişlere anlatmak ve “standart” form doldurmak istemeyenler için bu şekilde yapılması önerilir.

 • Şirketin banka hesabı henüz yoksa, yine de boş raporlarının sunulması gerekiyor mu?

  Federal Vergi Servisi için banka hesabınızın olup olmamasının hiçbir önemi yoktur. Banka hesabı olmayanlar yazarkasa kullanabilir, onun için rapor sunmak zorundasınız.

Bir limited şirketin bireysel girişimciye göre avantajları
Bir limited şirketin bireysel girişimciye göre avantajları
Bir limited şirketin bireysel girişimciye göre avantajları nelerdir? Neden bazı durumlarda bireysel girişimci gibi olmak neden uygun değildir? Bir limited şirket sahibi olmak ve gerekirse onu tasfiye etmek bireysel bir girişimciden çok daha zor olmasına rağmen, limited şirketin bir takım inkar edilemez avantajları vardır. Bir limited şirketin 50'ye kadar kurucusu olabilir ve her birinin kayıtlı sermayede kendi payı vardır. Limited Şirketin üyeleri hem gerçek hem de tüzel kişiler olabilir. Limited Şirketin katılımcıları, işletme yönetimi konularında tamamen karar verir, kârın dağıtılmasına, kayıtlı sermayedeki paylarıyla orantılı olarak katılırlar. Önemli! Katılımcı Limited Şirket, kayıtlı sermayedeki payını satarak herhangi bir zamanda şirketten çekilebilir. Ve Limited Şirketin tasfiyesi durumunda, katılımcılar şirketin tüm alacaklıları ile yapılan anlaşmalardan sonra kalan mülkü talep etme hakkına sahiptir, yani, birkaç katılımcısı varsa sahiplerin çıkarlarını korumak için bir Sınırlı Sorumluluk Şirketi seçilmesi tavsiye edilir. Bazı yasalar, bir takım faaliyetlerin yalnızca bir şirket tarafından gerçekleştirilebileceğini açıkça belirtir. Örneğin, etil alkol, alkollü içeceklerin üretimini ve dolaşımını düzenleyen 22.11.1995 tarihli ve 171-FZ sayılı Kanun, alkollü içeceklerin bireysel girişimcilerce toptan satışını yasaklamaktadır. Yani, girişimci sadece perakende ticaretini yapabilir, işadamı alkolde toptan ticaret yapmayı planlıyorlarsa, bir limited şirkete sahip olmalıdır. Ayrıca, birazdan sıralayacağımız faaliyetleri gerçekleştirmeyi planlıyorsanız, Limited Şirket olmadan yapamazsınız: - narkotik ve psikotrop maddelerin üretimi ve ticareti; - havacılık ekipmanının geliştirilmesi, üretimi, test edilmesi ve onarımı ile havacılık güvenliğinin sağlanması; - silah ve askeri teçhizatın geliştirilmesi, üretimi, onarımı, imhası; - silah ticareti, onlar için kartuşlar, silahlar ve askeri teçhizat; - endüstriyel güvenliğin incelenmesi; -patlayıcıların, piroteknik ürünlerin üretimi, depolanması; - piroteknik ürünlerin dağıtımı; -çeşitli yatırım fonları, bireysel emeklilik fonları, yatırım fonlarının yönetimi; -bankacılık ve sigorta işleri; - yolcuların ve ürünlerin hava yoluyla taşınması; -ilaç üretimi. Bu nedenle, bir işe başlamadan önce faaliyet türlerini düzenleyen mevzuatın incelemesi çok önemlidir. Bireysel girişimcilerin, eğitim, küçüklerin yetiştirilmesi, rekreasyon organizasyonu ve sağlığın iyileştirilmesi alanlarında faaliyet gösteremezler, gençlik sporu, kültür-sanat, sağlık ve sosyal güvenlik alanında da yolları kapalıdır. Bireysel bir girişimci alacaklılarla olan borçlarını ödeyemiyorsa, bazı durumlarda, dokunulmazlık statüsüne sahip belirli mülkler dışında, kişisel mülkünden tahsilat yapılabilir, mesela bireysel bir girişimcinin birkaç dairesi varsa, bunlardan birini borçları nedeniyle kaybedebilir. Limited şirket sahiplerinin kusurundan kaynaklanan iflas durumları hariç, alacaklıların borçlarından sorumlu değildir. İkinci durumda, şirket sahipleri, şirketi iflasa sürükledikleri takdirde, iştirak sorumluluğuna getirilebilirler. Bu anlamda, LLC katılımcıları bireysel girişimcilerden daha fazla korunmaktadır. Yani, bir LLC'nin kurucuları, bireysel bir girişimciden daha düşük bir sorumluluğa sahiptir. Yapılan iş ivme kazandığında ek yatırımlara ihtiyaç duyulur. Bireysel bir girişimci bir bankadan kredi alabilir ancak, yalnızca bir limited şirket, kayıtlı sermayede bir pay karşılığında yatırım çekebilir ve sadece bu durumda ciddi fonlardan bahsedilebilir. Büyük yabancı ortaklarla çalışmak, ciddi ihalelere katılmak ve ek yatırımler çekmek planlanıyor ise, limited şirket açmak gerekir. Büyük ölçekli bir yapılanma planlanıyor ise limited şirket açmanızı önemle tavsiye ederiz. https://rosco.com.tr/​​​​ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Limited şirket ile şahis şirketinin karşılaştırılması
Bir işletme açmak hangi biçimde tercih edilir: bireysel girişimci veya limited? Seçilen formların her birinin dezavantajları ve avantajları nelerdir? Firma türünü seçmeden önce, işin başarısız olması durumunda olası sonuçlarınında düşünmeniz gerekir, alacaklıları ödemek mümkün olmadığında, bireysel bir girişimcinin ve limitedin sorumluluğu farklıdır, şahis şirketleri iki yüzlü yanus gibidir - mülkü kendisinden ayırt edilememektedir, bu nedenle, alacaklıları ödemek mümkün değilse, bireysel girişimci mülkünü riske etmektedir fakat bireysel girişimcinin bir mülkü var ise dokunulmazlık statüsüne sahiptir ve alacaklı mahkemeyi kazansa ve bireysel girişimci hakkında icra takibi başlatılsa bile,sonuç alamayabilmektedir. Önemli! Bireysel girişimcinin tek konutuna, ödeneklere, bireysel girişimci-borçlunun banka kartına yatırılan nafaka, ev eşyaları ve kişisel eşyalara haciz koymak mümkün değildir. Bireysel girişimcilerin aksine, limited şirketlerin ve sahiplerinin mülkiyeti sınırlandırılmıştır. Limitedler, kayıtlı sermayelerinin sınırları dahilindeki borçlardan sorumludur. Ancak her şey o kadar pembe değil, zira kayıtlı sermayenin ve mülkün büyüklüğü yeterli olmayabilmektedir. Bazı durumlarda, limited şirketlerin genel müdürleri şirketten sorumlu tutulabilmektedirler yani bir şirket iflas ettiğinde ortaya çıkabilecek sözde ikincil sorumluluktan bahsediyoruz. Alacaklılar limited şirketin iflasında müdürün suçlu olduğunu kanıtlarsa, müdür alacaklıların borçlarına cevap vermek zorunda kalabilmektedir. Uygulamada, bu uzun bir yargılamadır ve suçluluk kanıtı toplamak her zaman mümkün değildir. Bununla birlikte, vergi makamları, sahipleri uzun süredir yurtdışında olsalar bile, şirket sahiplerinden büyük miktarlarda vergi borcu tahsil etmeyi başarabilmektedirler. Bireysel bir girişimcinin kaydı çok daha kolaydır, belirli bir biçimde başvuruda bulunmak, pasaportunuzun bir kopyasını eklemek ve devlet harcını ödemek yeterlidir. Ayrıca, belgeleri çevrimiçi olarak gönderirseniz ve elektronik imza sistemi ile imzalarsanız, devlet vergisinden tasarruf edebilirsiniz. Limited şirket kaydı için daha fazla belge gereklidir, birden fazla ortak var ise, bir tüzük, ve şirketin oluşturulmasına ilişkin bir protokol hazırlamak gerekir. Bireysel bir girişimciden farklı olarak, bir limited şirket kaydolurken, yasal bir adresin varlığını onaylayan garanti mektubu, tapu fotokopisi gibi belgelerede ihtiyac vardır. Bir limited şirketin birkaç kurucusu olabilir, her ortağin işletmede kendi payı vardır ve ayrıldığında onu alabilir, şahıs firmasının tek bir sahibi olur. Bireysel girişimci istediği zaman cari hesaptan para çekebilir ve kişisel amaçlar için kullanabilir, limitedlerde ise mal sahibi, şirketin parasını kendi kişisel ihtiyaçları için kullanamaz. Şirketin karı varsa, mal sahibi yıllık veya üç ayda bir temettü alabilir. Ve alınan temettülerden kişisel gelir vergisi ödenir. Bu nedenle, bireysel girişimcilerin parayı elden çıkarması ve cari hesaptan çekmesi daha kolaydır. limited şirket küçük ölcekli bir işletme ise , muhasebe tablolarının bileşimi açısından imtiyazlara sahiptir. Yıllık raporlamanın yapısı sadece iki form içerir: bilanço ve finansal sonuç tablosu. Ayrıca, bilanço "basitleştirilmiş" bir biçimde düzenlenir ve LLC'lerin kendileri bir dizi muhasebe standardının uygulanmasından muaftır. Fakat limited şirket yasal denetime tabiyse veya küçük ve orta ölçekli işletmelere ait değilse, finansal tabloların bileşimi çok daha büyüktür. Ve muhasebenin kendisi daha karmaşık hale gelmektedir, tüm muhasebe standartlarının uygulanması gerekir ki bunlar her yıl güncellenmektedir. Faaliyet türlerine ilişkin kısıtlamalara ek olarak, karşı taraflar da unutulmamalıdır. Büyük şirketlerin bireysel girişimcilerden ziyade şirketlerle işbirliği yapmaya daha istekli olduğu bilinmektedir. https://rosco.com.tr/​​​​ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Firmanin resmi kapanış prosedürü
Bir Firmanin resmi kapanış prosedürü, bir tasfiye komisyonunun oluşturulması veya sorumlu bir kişinin (tasfiye memuru) atanması, alacaklıları bilgilendirmeyi, Federal Vergi Servisi, Rusya Federasyonu Emeklilik Fonu ve FSS icin bir dizi belgenin hesaplanması ve yürütülmesini içerir. Açıkçası Süreç kolay değil ve oldukça uzun. Bir Firma'nin tasfiyesine geçmeden önce, önce alternatif tasfiye yöntemlerini inceleyeceğiz. Firma tasfiyesinin en yaygın nedenleri Şirketlerin gönüllü olarak kapatılmasının nedenleri çoğunlukla şunlardır: • kârsız iş, projenin geri ödeme süresinin yanlış hesaplanması veya yetersiz kâr düzeyi; • seçilen faaliyet alanının alaka kaybı; • Firma'nin sona ermesi (kurucu belgelerde ilgili bir madde varsa); • kurucular arasında stratejik çatışmaların varlığı. Firma mahkeme karari ile zorlada kapatılabilir. Bu, tekrarlanan ihlaller ve alacaklılara ve bütçeye olan borçları ödeyememe durumunda olur. Kararı geri almak mümkün değildir. Bir şirketin zorunlu tasfiyesinin nedeni şunlar olabilir: • geçmiş yıl için vergi ve harçlarla ilgili raporların olmaması; • banka hesabında hareket eksikliği; • bütçeye, bütçe dışı fonlara ve alacaklılara karşı yükümlülükleri kapatmak için bakiye eksikliği; • Tüzel Kişilerin Birleşik Devlet Sicilinde tüzel kişiler hakkında zamanında düzeltilmeyen yanlış bilgilerin bulunması (tüzel kişiliğin tescil tarihinden itibaren 6 ay içinde). 2021'de şirketi “kaderin insafına” bırakmak, kurucular için olumsuz sonuçlar doğurabilecek ani bir karardır. Raporların ilgili departmanlara geç teslim edilmesi önemli para cezalarını beraberinde getirmektedir. Şirket yöneticileri ve sahipleri sorumlu tutulabilir. En rahatsız edici şey, Vergi dairesi'nin Birleşik Devlet Sicili kaydından hariç tutulan bir şirkette% 50 veya daha fazla hisseye sahip bir Firma'nin sahipleri ve genel mudurune yeni bir kuruluş açmaya veya satın almaya çalışırken, bir ret gönderebilmesidir. Bu nedenle, limited şirketi kapatmak için zamanında karar vermek çok önemlidir. Hukuki bir mahkeme kararının yürürlüğe girmesini beklemektense, tüm aşamaları kendi başınıza geçmek çok daha kolaydır. Firma'nin tasfiyesi için eylemlerin algoritması Bir şirketi kapatma süreci ana aşamaları içerir:.. Gerekli formu aldiktan sonra:.. Bir Firma'yi tasfiye etmek için hangi belgeler gereklidir? Vergi dairesinde belgeler nasil gonderilebilinir? Firma'nin basitleştirilmiş tasfiyesi ne zaman mümkündür?... https://rosco.com.tr/​​​​ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Si̇pari̇ş hi̇zmeti̇
* - required for filling