SIFIR BEYANNAME

Ekonomik birimlerinin çoğu için faaliyetleri ile ilgili raporların sunulması zorunludur.

Sunulması gereken boş raporlarının paketi, vergi makamlarına, emeklilik fonuna ve diğer temel fonlarına sunulacak belirli rapor formlarından oluşmaktadır. Herhangi bir ticari operasyonlarının şirket tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine bakılmaksızın, bilanço formunun, gelir tablolarının (rapor dönemini takip eden dönemin 30 Mart’ına kadar ve her üç ayda bir) sunulması gerekmektedir. Basitlestirilmis vergi sisteminde çalışan şirketler ise bu usule göre beyannamelerini sunmak zorundalar.

Gerekli belgelerin zamanında hazırlanmaması, yükümlülüklerin yerine getirilmesinden kaçınılması halinde ise; cezalar, idari yaptırımlar vb. yaptırımların kontrol organları tarafından uygulanmasına neden olabilir. Bazı formlar da tamamen boş olarak sunulmamalıdır (örneğin, bir Limited Şirketinin tüzük sermayesi ile ilgili bilgiler). Bilgilerin hata ile sunulması şirket için kritik olabilir. RosCo’nun uzmanları, boş raporlarının zamanında ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması, uygulanan hukuki ve başka mevzuat şartlarının ihlal edilmemesi için yardım edecekler. Işverenler bizimle çalışırken evraklarının tam ve operatif bir şekilde hazırlandığından emin olabilirler.

Boş raporlarin sunuluş şekli̇

 • Boş raporların nasıl sunulacağı konusunda düzenleme getiren sürecin bazı özellikleri vardır.
 • Sadece bir kaç ödeme ile ilgili bilgileri içeren basit usule göre beyannamelerin düzenlenmesi, ancak vergiler için geçerlidir. Fonlar için bilgiler ise ayrıca sunulacaktır.
 • Limited Şirketi en azından yılın birinci çeyreğinde faal olduysa, bu şirket için gelir vergisinin hesaplanması gerekmektedir.
 • Gelir vergisi yılın başından itibaren biriktirilir, dolaysıyla bütün değerler, şirketin faal olmadığı döneme ait beyannamelerde belirtilir. Aynı durum amortisman, motorlu taşıma araçları ve basit usule göre vergilendirme için bile geçerlidir. Araziler ve diğer ayrıntılar da dikkate alınmalıdır.

Limited Şirketleri aşağıdaki formları sunar:

 • Basitleştirilmiş vergilendirme sistemi çerçevesinde: Gelir/gider muhasebe defterlerini beyanı (en geç 31 Mart’a kadar)
 • Genel vergilendirme sistemine göre sunulan boş raporlar her üç aylık ve yıllık beyannamelerden oluşur.

Bunun dışında, Limited Şirketler personelleri ile ilgili raporlarını de sunar. Raporlar arasında emeklilik fonuna, federal sigorta fonuna sunulacak evraklar, personel sayısına dair bilgiler yer almaktadır.

Süreler ayrı olarak belirlenir — basitleştirilmiş vergi sistemine göre boş raporlar için bir sonraki ayın 20/25’ine kadar (kağıt üzerinde ve elektronik olarak) ve rapor dönemini takip eden ikinci ayın 15/20’sine kadar.

Gerçek kişi gelir vergisi raporu sunulmayabilir, onun yerine sadece bilgi notu yazılı olarak sunulur.

Raporların boş olarak sunulması çoğu zaman vergi azaltma girişimi olarak yorumlanır. Onun için kontrol organları bu tür raporları incelerken çok dikkatli davranırlar. Boş olarak sunulan raporların içeriği çok titiz bir şekilde incelenir, ihlaller ise mutlaka cezalandırılır.

«RosСo» Şirketini görevlendirerek, işveren işin sürecine minimum düzeyde müdahale eder, bununla birlikte işin kalitesi garanti altına alınır.

Uzmanlarımız şirketler ve bireysel girişimciler için raporların başarılı bir şekilde sunulması ile ilgili geniş tecrübelere sahipler.

Boş formları doldurmanıza yardım ederiz, danışmanlık servisini veririz ve sürecin özellikleri hakkında bilgi veririz. Profesyonel ve uyumlu çalışma sayesinde uzmanlarımız işvereni gereksiz uğraşlardan kurtarırlar.

Gereken evraklar

Öncellikle, size gerekli evrak paketini hazırlamanız için yardımcı oluruz. Vergi makamlarına raporların sunulması için aşağıdakiler gereklidir:

 • Temel belgeler — Tüzel Kişilerin Birleştirilmiş Devlet Sicili Kaydı (EGRÜL) özet bilgi, müdürün ve baş muhasebecinin kimlikleri ve vergi numaraları, şirketin OGRN/İNN belgeleri, ve fonlarda kaydının yapıldığına dair belgeler;
 • beyannameler — Bireysel girişimci için basit usule göre bir beyanname (ayrıca 3-NDFL formları de gereklidir), vergilendirmeye tabi olan birimler için (arazi, taşıma araçları), vergiler için (gelir, KDV, basit/genel vergilendirme usulü);
 • Kadrolu elemanlar için bilgi formu;
 • Standart muhasebe raporları ve şirket basitleştirilmiş vergilendirme sisteminde ise, gelir/gider defteri.

Bunun dışında, uzmanlarımız fonlara sunulacak boş raporları hazırlarlar.

BOŞ RAPORLARIN ZAMANINDA SUNULMAMASI DURUMUNDA OLASI SONUÇLAR

«RosСo» desteği, profesyonelliğin yanısıra desteğin zamanında verilmesi demektir.
Bizimle çalışan bir şirket aşağıdaki kuralların ihlalinden doğan sonuçlardan kurtulabilir:

-
BANKA HESAPLARININ BLOKE EDİLMESİ
Müfettişlik raporları almazsa (şirketin faaliyet hacmine bakılmaksızın),
bankaya ve “cezalı” şirkete bildiri mektubunu göndererek banka hesabını bloke eder.
-
CEZA KESİLMESİ
Banka hesabının açılması için (emeklilik fonuna dahil) 1000 Ruble
tutarında bir ceza artı ihlalinden sorumlu olan her görevli için 300 ile 500 Ruble arasında bir
ceza ödenmesi gerekiyor.
-
GENEL MÜDÜRÜN MÜFETTİŞLİĞİ VE BANKAYI ZİYARET ETME ZORUNLULUĞU
Banka hesabının bloke edilmesinden sonra vergi organları açıklamasını
almak üzere şirketin müdürünü davet eder. Ayrıca şirket müdürü bankaya gitmek ve hoş olmayan görüşmeleri
yapmak zorunda kalacaktır.

Banka hesabının bloke edilmesinden dolayı kar kaybına uğramamak için raporların zamanında sunulmasını
takip etmek gerekiyor.

Biz, rapor verme sürelerini takip ederek problemlerin oluşmasına izin vermeyeceğiz.

 • «Boş rapor sunulması» hizmetinin ücretine evrakların komple olarak hazırlanması, çıktısının alınması ve sunulması dahildir.
 • İsteğinize bağlı olarak, boş raporlarının sunulması gereken süreler hakkında sizlere hatırlatma yaparız ve gerekli belgeleri önceden hazırlarız.
 • Boş raporların sunulması için en güvenli yollara başvururuz: şirketin tanıdığı kuryeler veya elektronik araçlar.
YAPMANIZ GEREKENLER

Bizi telefonla aramak
veya bize yazı göndermek

Şirketinizle ilgili bilgileri
bize iletmek
(EGRÜL belgesinin kopyası)

Boş rapor hazırlama hizmetinin
verilmesi için
ödeme yapmak

Hazırlanan belgeleri
imzalamak ve mühürlemek

BOŞ OLARAK SUNULAN RAPORLARLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Şirket yeni tescil olup raporlarını “biriktirmek” için yeterli süre geçmemişse, boş rapor sunulması gerekiyor mu?

  İlk raporlar, şirketin tescil olduğu yılın çeyreği için sunulmalıdır. Bu dönemin en son gününde tescil olduysanız bile, rapor sunmakla yükümlüsünüz (bu durumda ise boş rapor).

 • Banka hesabı açıldığında banka tarafından bir komisyon kesildi fakat şirketin herhangi bir faaliyeti olmadıysa, boş rapor sunulabilir mi?

  Evet, şirket bu ödemeyi masraflarına dahil etmezse. Zararın nereden geldiğini müfettişlere anlatmak ve “standart” form doldurmak istemeyenler için bu şekilde yapılması önerilir.

 • Şirketin banka hesabı henüz yoksa, yine de boş raporlarının sunulması gerekiyor mu?

  Federal Vergi Servisi için banka hesabınızın olup olmamasının hiçbir önemi yoktur. Banka hesabı olmayanlar yazarkasa kullanabilir, onun için rapor sunmak zorundasınız.

Maaş komisyonları nedir ve bunlardan kaçınılabilir mi?
RUSYA'DA İŞ HUKUKU
Maaş komisyonları nedir ve bunlardan kaçınılabilir mi?
Bir işverenin Rusya'da çalışmak üzere VCS statüsüne sahip yabancıları çekmesi durumunda, bu tür vatandaşların istihdamına ilişkin nüansları dikkate alması gerekir. 1 Mart 2024 tarihinden itibaren, yüksek nitelikli yabancı uzmanların belirli bir kategorisi için asgari maaş gereklilikleri değiştirilmiştir. Zaman Kodları: 00:00 Giriş 01:07 Yüksek nitelikli yabancı uzmanlar ne kadar maaş almalıdır? 04:19 Şirketler CCS asgari ücretindeki artış konusunda ne yapmalı? 05:06 VCS çalışmadıysa ücretler nasıl tahakkuk ettirilir? 05:52 Yüksek nitelikli bir yabancı uzmanın maaş bildirimi nereye ve hangi yöntemle yapılır? 07:33 Asgari ücretin altında ücret öderseniz ne olur? https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499)444-00-00 WhatsApp: +7(926) 350-03-35
2023'te yabancı bir çalışanın işten çıkarılması: talimatlar
Bir çalışanın işten çıkarılması için birçok neden olabileceğini hepimiz biliyoruz. Ancak, yabancı çalışanlarla iş ilişkisinin sona ermesi durumunda, işten çıkartmak için daha da fazla gerekçeye ihtiyaç olduğunu biliyor muydunuz? Zaman Kodları: 00:00 Giriş Bir yabancı hangi nedenlerle işten çıkarılabilir? Yabancılar hangi özel gerekçelerle işten çıkarılır? Bir yabancının işten çıkarılması durumunda işveren ne yapmalıdır? https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499) 444-00-00
Bir iş kurmak için ihtiyacınız olan en iyi 5 bankacılık ürünü
Bir işe başlarken, belirli bankacılık ürünlerinin kullanımı hakkında sorular ortaya çıkıyor. Ayrıca, bankaların kendileri hizmetlerini acemi işadamlarına tanıtmaktadır. Hangi bankacılık ürünleri iş için gerçekten yararlıdır? RKO için hangi tarife seçilir? POS kredisi. Hangi durumlarda acquiring vazgeçilmezdir? Bir bankada çevrimiçi yazarkasa için nasıl başvurulur? İşletme kredisi nasıl alınır? ... https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499)444-00-00 WhatsApp: +7(926) 350-03-35