İNŞAAT FİRMALARI İÇİN MUHASEBE HİZMETLERİ

Muhasebe işlemlerinin ve yükümlülüklerinin bir kısmını dış kaynak üzerinden yürütmeye karar veren iş sahibi bunun sayesinde aynı anda bir çok amaca ulaşmış oluyor. Böylece iş sahibi, tecrübeli uzmanlar sayesinde şirketin faaliyetlerini ve muhasebesini güvence altına alacaktır.

Örneğin, Moskova’daki ve aktif olarak inşaat projelerini geliştiren diğer şehirlerdeki inşaat şirketleri arasında muhasebe kayıtlarının tutulması için dış kaynaklardan yararlanma uygulaması çok yaygındır.

Bu faaliyet alanı gerek hukuki konular gerekse muhasebe kayıtları açısından çok karmaşıktır, müşteri çıkarlarını maksimum düzeyde kapsamalı ve bir çok kontrol organı tarafından denetlenmektedir. Dolaysıyla, iş sahipleri için vasıfsız kadrolu elemanlarınca tutulan muhasebe kayıtlarındaki hataların bedeli oldukça yüksek olabilir.

Beli̇rti̇len faali̇yet alaninin di̇ğer alanlardan farki nedi̇r ve neden «RosСo» diş kaynak uzmanlari kadrolu personele göre bu i̇şi̇ daha i̇yi̇ yaparlar?

Oncellikle, dış kaynak kullanımı, kalite ile tasarrufun birleşimidir; inşaat şirketlerine dış kaynak muhasebe servisini veren bir çok firmalarda, aylık aboneliğin bedeli bir adet kadrolu elemanın maaş ücretine denk gelir.

Hacimler arttıkça (ki bu inşaat sektörünün özelliklerinden biridir), daha fazla eleman işe almaya gerek kalmaz, çünkü «RosСo» uzmanları kapasitesini kolayca ölçeklendirirler.

Üstelik, bir vasıfsız kadrolu eleman tarafından yapılan hatalar yüzünden cezalar kesilebilir ve hatta inşaat durdurulabilir ki bu durum şirket için oldukça kritik olacaktır.

MUHASEBE AÇISINDAN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN NÜANSLARI

İnşaat sektöründe üç tip şirket faaliyet göstermektedir – işveren şirketleri, müteahhitler ve yatıcımcı firmalar. Dış kaynak kullanımı özellikle ikinci şirket grubu için yararlı olacaktır.

Muhasebe politikasını oluşturma ve normatiflere ve diğer düzenleyici evraklara göre faaliyet yürütme zorunluluğu nedeniyle bir şirkette muhasebe kayıtlarının tutulması oldukça zorlaşır.

İnşaat şirketleri için dış kaynak muhasebe servisinden yararlanmaya karar veren müşteriler için hizmet bedeli genellikle aşağıdaki işlemler üzerinden hesaplanır:

  • İnşaat şirketlerine bağımsız birimlerinin kurulması için desteğin sağlanması – bunlar başka şehirlerde, bölgelerde kurulabilir ki her bağımsız birim için Federal Vergi Servisi Müfettişliğinde kaydının yaptırılması şarttır;
  • KS-2, KS-3 dahil olmak üzere birincil muhasebe evraklarının doğru, gerçeğe uygun ve hatasız bir şekilde düzenlenmesi;
  • Ölçümler, sayımlar ve diğer işlemler dahil olmak üzere mal varlığı envanterinin düzenli olarak yapılması;
  • Bitmemiş inşaat kayıtlarında belirtilmesiyle, duran varlıklar ve masraf-gider kalemleri için özel muhasebe işlemlerinin her şantiyeye göre ayrı ayrı uygulanması.
Yabancı bir serbest meslek sahibi ile çalışırken ne yapmalı?
RosCo Hukuk, Muhasebe, Mali Denetim
Yabancı bir serbest meslek sahibi ile çalışırken ne yapmalı?
Birçok yabancı para kazanmak için Rusya'ya geliyor. Bazıları bir işverenin yanında iş buluyor, bazıları ise kendi şahıs şirketlerini ...
Bir şirketin cari hesabı bloke edildiğinde hangi işlemler yapılabilir?
Bir şirketin veya girişimcinin cari hesabının bloke edilmesi birçok işlemin kısıtlanmasına yol açar. Ama hepsi değil. Bu videoda ...
Nirvana'da icra memuru: borçlar nasıl tahsil edilir?
İşverenler çalışanlarına ücret öderken belirli gereklilikleri yerine getirmelidir. İşverenlerin nelere dikkat etmesi gerekir?