ROSCO ŞİRKETİ, MÜŞTERİYE ALACAĞINI MAHKEME YOLUYLA TAHSİL ETMEK İÇİN YARDIMCI OLDU

Müşterimiz, dünyanın beş ülkesinde (Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Rusya ve Kazakistan) ofisi bulunan Türkiye, Rusya ve BDT’yi kapsayan bölgede lojistik hizmet veren uluslararası bir şirkettir. Karşı tarafından alacağını tahsil edemediği için RosCo’ya başvurdu. 

2 РОСКО СУД Логотип.png

Şirket temsilcisinin açıklamasına göre, taraflar arasında yapılan nakliye sözleşmesine ve müşterinin siparişi ile malların nakliyesinin gerçekleştirilmesine rağmen, karşı taraf hizmetler için ödemesini tam olarak yapmamış ve toplam 854.745 ruble tutarında borcu kalmıştır.

RosCo avukatlarının, karşı tarafın borcunu kanıtlayan belgelerle yaptığı dava başvurusu sonucunda, А40-179798 / 20-39-1151 no’lu davası üzerinde hakim tarafından, borcun tamamının tahsil edilmesine ve ayrıca karşı tarafın itirazlarına rağmen, borcun geç ödenmesi için 251 702,99 ruble tutarında bir para cezasının tahsil edilmesine karar verilmiştir. Toplam müşteri faydası yaklaşık 1.106.447.99 ruble olmuştur.

RosCo’nun baş avukatı Elena Poturaeva’nın yorumu:

Alacak hesapları normal bir ticari olgudur, çünkü ideal plan (para = mal veya hizmet) her zaman mümkün değildir. İşlem tarafları, hem ön ödeme hem de sonraki ödeme koşulları üzerinde anlaşırlar. Para, faizle birlikte daha sonra geri ödenmek üzere kredili olarak verilir. Ancak, taahhüdün yerine getirilmediği ve alacağın vadesinin geldiği anda, şirketlerin alacağını zorunlu olarak geri ödenmesine acilen dikkat etmesi gerekir.  Çünkü bu alacağın birikimi, ileride diğer karşı taraflarla ilişkilerinde sorun yaratabilir ve ayrıca boruçlu şirket, borçları biriktirdikten sonra piyasadan kaybolabilir.