ROSCO ‘RUS DENETÇİLER BİRLİĞİ’ ÖZDENETİM KURULUŞU TARAFINDAN DÜZENLENEN KALİTE KONTROLÜNDEN BAŞARI İLE GEÇTİ

RosCo – Consulting ve Audit Şirketi Aralık 2019 yıında denetim faaliyetinin kalitesi ve mesleki etiğe bağlılık alanlarında düzenlenen dış denetimden başarı ile geçmiştir. ‘Rus Denetçiler Birliği’ Özdenetim kuruluşu tarafından yapılan denetim sonucunda 414/19 numaralı 20.12.2019 tarihli olumlu rapor hazırlanmıştır. 

Свидетельство-414-19.jpg

Yapılan sözkonusu denetimin sonucunda RosCo’nun yöneticilerinin ve personelinin yüksek uzmanlık seviyesi ve de Şirketin Rusya’nın danışmanlık sektöründeki başarısı ve güvenilirliği onaylanmıştır.