Rosco Şirketi İSO uygunluk sertifikasını almaya hak kazanmıştır

Rosco Şirketi İSO 9001:2008 (GOST R İSO 9001-2008) uygunluk sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Belirtilen sertifika şirketimizin kalite kontrol sisteminin uluslararası standartlara uygun olduğu onaylanmaktadır.

Sertifikaya aşağıdaki faaliyet alanları dahildir:

Muhasebe (mali) evraklarının denetimi,

Vergi sistemi, muhasebe ve hukuk alanında danışmanlık hizmetlerinin sunulması,

Bankalar için uluslararası standartlardaki mali raporların hazırlanması,

Değerleme faaliyeti.

Sertifika Rusya Federasyonu ve yurt dışında geçerlidir (yakın ve uzak bölgeler dahildir). Sertifika sertifikalandırma dairesinin 04234 numaralı 27 Kasım 2012 tarihli kararı doğrultusunda verilmiştir.

Сертификат ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008)