ROSCO AVUKATLARI, MÜVEKKİLİMİZİN TAHKİM MAHKEMESİNDEKİ ÇIKARLARINI TEKRAR SAVUNDU

RosCo hukuk departmanının portföyüne, tahkim mahkemesinde kazanılan yeni bir dava eklendi. А40-268141 / 19-40-1504 davasıyla ilgili hakim kararı, şirketimizin müşterisi lehine oldu. Yaklaşık 65.000 USD karşı taraftan tahsil edildi.

2 РОСКО СУД Логотип.png

Bir Rus şirketine hizmet veren ve ödemenin tamamını alamayan yabancı bir şirketin çıkarlarını temsil ettik. Uygun bir şekilde hazırladığımız dava dilekçesi ve mahkeme duruşmasında sağladığımız profesyonel destek, Davacıya, borcun tamamının (46.600 USD) ve ek olarak 18.002 USD tahsili gibi somut faydalar getirmiş oldu.