Hİzmetler

LİMİTED ŞİRKET’TEKİ BİR ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYIN DİĞER ORTAĞA SATILMASI (NOTER TASDİĞİ GEREKMEMEKTEDİR)

LİMİTED ŞİRKET’DEKİ PAYIN NOTER TASDİĞİ YAPILMADAN ORTAKLARIN ARASINDA DAĞITILMASI MÜMKÜNDÜR!

Şirketi’nizdeki payların ortaklarınızın aranızda yeniden dağıtılması işleminin hukuki açıdan öngörülen düzende hazırlanmasını ister misiniz? Bunun en uygun yolu, ortakların Limited Şirketi’nin sermayesinde sahip oldukları payların değerlerinin değiştirilmesidir. Alım-satım işleminin Limited Şirket’in ortakların aralarında ‘teklif’e istinaden yapılması için noter tasdiğinin yapılması gerekmemektedir.

Limited Şirketi’nin ortakların aralarında ‘teklif’e istinaden yapılması prosedürü aşağıdaki 3 aşamada oluşmaktadır:

  • İlk aşamada, Şirket’e ve diğer ortaklarına sermayede sahip olduğu payı satma niyetinde olduğuna dair bildiride bulunulmalıdır. Bunun için, sermayede sahip olduğu payı satma niyetindeki ortağın, diğer ortaklara bununla ilgili teklifini sunması gerekmektedir.
  • İkinci aşamada, Limited Şirketi’nin diğer ortaklarına, Şirket’in sermayesinde satılan payı satın almakla öncelik hakkı sunulmaktadır. Diğer ortakların öncelik hakkını 30 günlük süre içinde kullanmaları gerekmektedir. Alım –satım işlemi öncesinde yapılması gereken bir işlem daha bulunmaktadır. Şirket’in Genel kurul toplantısının, sermayede satılan payın alıcılara devir edilmesi ve yapılan değişikliklerin tüzel kuruluşlar sicilinde kaydının yapılmasına dair kararını vermesi gerekmektedir.
  • Üçüncü aşamada, Limited Şirketi’nin bünyesinde yapılan değişikliklerin büyük çaplı olduğunu gözönünde bulundurarak, kayıt işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Fakat sözkonusu durumda yapılan değişikliklerin Ana sözleşme’de kaydı gerekmeyip, yürürlükte olan mevzuat uyarınca yapılan değişikliklerin tüzel kuruluşlar sicilinde kaydının yapılması yeterlidir. Bunun için öngörülen belgelerin bunun kaydını gerçekleştiren vergi dairesine sunulması gerekmektedir. Tüm belgeler, sermayede sahip olduğu payı satma niyetindeki ortak tarafından, imzanın noter tasdikli olması şartı ile sunulmalıdır.

Üç aşamadaki işlemlerin yerine getirilmesi sonucunda ortakların arasında geçen Limited Şirket’in sermayesindeki payının satış işlemi tamamlanmış sayılacaktır. Belirtilen işlem ilk bakışta kolay olarak görünmesine rağmen, Şirket’in sermayesindeki payının satışının her aşamasındaki işlemin yerine getirilmesi için yürürlükte olan mevzuatın taleplerinin ve diğer gerekli olan her türlü bilgilerie sahip olmanın yanısıra, aynı zamanda bu konuda deneyimin olması gerekmektedir. Belirtilen işlemlerin yerine getirilmesi için RosCo Şirketi’nin deneyimli uzmanlarını görevlendirmeniz durumunda strese girmekten kaçınıp, değerli vaktinizi tasarruf edebilirsiniz!


HİZMETLERİN BEDELİ

Limited şirket paylarının ortaklar arasındaki devri hizmetinin toplam bedeli

7 400 rubleden başlayan fiyat ile.

Unutmayınız! Sizin için tasarrufta bulunduğumuz süre içinde, ödemiş olduğunuz hizmetlerimizi bedelinden daha yüksek seviyedeki gelir elde edebilirsiniz.

BELİRTİLEN İŞLEMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN ROSCO ŞİRKETİ’NİN TERCİH EDİLMESİNİN AVANTAJLARI:

  • İşlemleri en uygun şekilde yerine getirebilmemiz için Şirket’inizin tüm evraklarının detaylı incelenmesi.
  • İki taraf için en uygun koşullardaki teklifin ve alım-satım sözleşmesinin hazırlanması.
  • İşlemin yerine getirilmesi sırasında hukuki desteğin sağlanması.
  • Ortağın Limited Şirketi’ndeki payının devri için gerekli olan tüm evrakların yürürlükte olan kanunlar uyarınca öngörülen düzende ve sürede hazırlanması.
  • Limited Şirketinizin Genel müdürünün noter ziyaretinde eşlik edilecektir.
  • Noter tasdikli vekaletname uyarınca vergi dairesinde belgelerin teslimatı ve teslim alınması işlemleri tarafımızca yerine getirilecektir.

Suresiz Oturma Izni – Vid Na Jitelstvo | Rusya vlog RosCo
Suresiz Oturma Izni – Vid Na Jitelstvo | Rusya vlog RosCo
Oturma izni nedir ,Ne kadar süreyle verilir ve 1 Kasım 2019 da yapılan yeni düzenleme ile ne gibi değişiklikler oldu Detayları videomuzda konuşacağız. Oturma izni nedir Oturma izni, yabancı ülke vatandaşlarına yada herhangi bir ülke vatandaşı olmayan kişilere Rusya'da daimi ikamet etme ve ayrıca Rusya Federasyonu'na serbest girip - çıkış hakkı tanıyan düzenlenen bir belgedir. Herhangi bir ülke vatandaşı olmayan kişilere verilen oturma izni aynı zamanda kişinin kimliği niteliğindedir. Rusya'da oturma izni ne kadar süreyle verilir 1 Kasım 2019 da yapilan yeni duzenleme ile kisaca VKS olarak adlandırılan yüksek nitelikli personel vizesine istinaden vize sahibi ve ailesi üyelerine çalışma izninin süresi kadar verilen oturumlar dışındaki oturum izinleri süresiz olarak verilmektedir. Yüksek nitelikli personel (VKS) vizesine istinaden alınan oturum izinleri süresi dolmadan vizenin uzatılması halinde yine vizeye istinaden ve yeni vize suresi kadar ki bu maksimum 3 yıldır oturum hakkı verilmektedir. Süresiz oturum izni sahibi olan yabancılar kanuni olarak her 5 yılda bir kayıtlı oldukları bölgedeki polis departmanını ziyaret ederek beyanda bulunmakla yükünlüdürler, bunun 2 yıl üst üste ihlal edilmesi oturma izninin iptaline neden olabilecektir. Rusya'da oturma izni nasıl alınır Rusya Federasyonunda birazdan listeleyeceğimiz kategorinin dışındaki yabancıların oturma iznine başvuru hakkı elde edebilmesi için en az bir yıl boyunca geçici oturum ile ikamet etmiş olması gerekmektedir Kimler direk oturum başvurusu yapabilmektedir - Sovyetler birliği ülkelerinde doğmuş ve birlik vatandaşlığı olan yabancılar; - Ebeveynleri ile birlikte oturum almış olan reşit olmayan yabancılar - Yabancı ebeveynleri kalıcı olarak Rusya Federasyonu'nda ikamet eden reşit olmayan yabancılar - Rusya Federasyonu vatandaşı olan ve Rusya Federasyonu'nda daimi ikamet eden annesi, babası veya çocuğu olan yabancılar - Rusya federasyonunda geçici yada sürekli oturum sahibi şahısların vasilik ettiği 18 yaşını doldurmuş kendi karar verme yetkisi olmayan şahıslar - Anadili Rusca olan yabancılar - Kırım topraklarından sınır dışı edilen yabancılar ve akrabaları - Rusya Federasyonu'nda en az altı ay süreyle çalışan yüksek kalifiye personel ve aileleri; - Rusya Federasyonu’nda tam zamanlı yüksek öğretim programını onur derecesi ile tamamlayan yabancılara - Yüksek kalifiyeli personel listesine dahil iş pozisyonlarından birinde başvuru tarihi öncesi en az 6 ay çalışıyor olan yabancılar - Rusya Federasyonu vatandaşlığı sona erdirilen fakat Rusya Federasyonu'nda yaşamaya devam eden yabancılar; - Rusya Federasyonu vatandaşlığına son verilen ya da iptal edilen yabancılar, Rusya Federasyonu pasaportlarının geri çekildiği durumlar haricinde. Sonraki videomuzun konusu oturma izni alma prosedürleri olacaktır, en güncel konulardan haberdar olmak ve doğru bilgi edinmek için kanalımızı takip etmeyi ve vidolarımızı beğenmeyi unutmayın. https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Hangisi daha avantajlı; limited şirket mi, şahıs şirketi mi? | Rusya vlog
Hangisi daha avantajli, Limited sirketi mi, şahıs şirketi mi? Rusya Federasyonunda kurulumu ve işleyişi açısından en yaygın ve en avantajlı firma türleri şahıs ve limited şirketleridir, videomuzun konusu bu iki firma türünün artıları ve eksileri nelerdir ve ne gibi farklılıkları vardır. En önemli fark nedir? Şahıs firmasi ile bir limited şirket arasındaki en önemli fark yasal statüdür. Şahıs firması - girişimci olarak tescil edilmiş bir birey, limited şirket ise bağımsız bir tüzel kişilikdir yani şahıs firmalarının ayrı bir mülkiyeti yoktur ve bir iflas durumu mal varlıkları için risk ifade ederken limited şirketlerin riski ana sermayeleri kadardır ki Rusya Federasyonunda ana sermaye alt tabanı 10 000 rubledir. Şahıs firmasinin iflasi halinde bütün mal varlığına el konulabilmekte midir, bu durum limited şirketler için nasıldır? Aslında her iki firma türünde de iflas hallerinde -sahip olunan tek konuta - ev eşyalarına - mücevher vb lüks eşyalar dışındaki kişisel eşyalara - yaşamını idame etmeye yetecek kadar para ve yaşam için gerekli diğer şeylere dokunulamamaktadır. Şahıs firmasi ile limited şirket arasında başka ne gibi farklar bulunmaktadır? Limited şirketlerde birden fazla firma sahibi olabilmekte iken şahis şirketlerinde ortaklık durumu söz konusu değildir, limited şirketler tek sahipli açilsa bile bir firma tuzuğunun, bir genel müdürünün, ana sermayesinin, hukuki adresinin olması gerekirken bunların hiçbiri şahıs firmalari için gerekli değildir. Şahıs firmalarının avantajları ve dezavantajları nelerdir? Şahis firmalarinin açılışları ve kapanışları kolaydır, mühasebesinin tutulması kolaydır, temettü vergisi ödemezler, avantajlı vergilendirme sistemleri bulunmaktadır dezavantajı ise videonun başında bahsettiğim mal varlığını kaybetme riskinin yanı sıra çalışsada çalışmasada emeklilik fonuna ödeme yapmak zorunda olmasıdır. Peki limited şirketlerin avantajları nelerdir? Limited şirketler şahıs firmalarına yasak olan alkol, ilaç, güvenlik faaliyetleri dahil olmak üzere çok geniş bir alanda faaliyet gösterebilmektedirler, yatırımcı çekebilmekte ve istendiği zaman devredilebilmekte yada satılabilmektedir. Şahıs firmasi mi, limited şirket mi? Kimler için hangi firma türü daha uygun olur? Şahıs firmaları daha çok işin başında olan, küçük çaplı girişimciler için iken limited şirketler yüksek ciro hedefleyen, mevcut işlerini büyütmek isteyen girişimciler tarafından tercih edilmelidir. Başka soru? Videomuzda cevabını bulamadığınız herhangi bir sorunuz var ise uzmanlarımıza her zaman danışabilirsiniz. RosCo ile iletişim kurarak profesyonel çalışanlarımızın uzun yıllardır edindikleri tecrübeleri sayesinde kötü sürprizlerden korunabilir, işlerinizin hızlı ve güvenilir şekilde yapılmasını sağlayabilirsiniz. https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Oturma izni (Vid Na Jitelstvo) | Rusya vlog
Oturma izni (Vid Na Jitelstvo) nasıl alınır? Rusya da oturma izni ile ilgili ikinci videomuza hoşgeldiniz, ilk videomuzda sizlere Rusya da süresiz oturma izni (Vid Na Jitelstvo) ile ilgili son degişiklikler, kimlerin başvurabilecegi ve benzeri konularda bilgi vermiştik ve bu devam videomuzda ise oturma izni nasıl alınır, Rusya'da oturma izni başvurusu nasıl yapılır, oturma izni almak için bir yabancının hangi adımları atması gerekiyor gibi çok sik sorulan sorulariniza cevap verecegiz Rusya'da oturma izni (Vid Na Jitelstvo) alma prosedürleri nelerdir? Vid Na Jitelstvo yani oturum izni alma prosedürü 4 etaptan oluşmaktadir bunlar kisaca: 1. Gerekli evraklarin hazirlanmasi 2. Ilgili kuruma başvurunun yapilmasi 3. Başvurunun ilgili kurumca karara baglanmasi 4. Ve oturma izninin alinmasi şeklidedir Gerekli evraklar nelerdir? Oncelikle işlemler için ilgili başvuru formunun doldurulmasi gerekir, başvuru formlarini içişleri bakanligina ait websitelerden, kamu hizmet portalindan ve içişleri bakanligina ait yabancilar ile ilgili şubelerin standlarindan tedarik etmek mumkundur hatta buralarda nasil doldurulmasi gerektigi ile ilgili gerekli yonlendirmelerde bulunmaktadir, başvuru formu haricinde; • 4 fotoğraf; • Pasaportun tüm sayfalarının noter onaylı çevirisi • Gelirinizi, çalistiginiz yeri teyit eden bir belge yada banka hesap hareketleri (ki geçiminizi saglamaya yetecek derecede nakitin bulunmasi gerekmektedir) • Rus dili ve Rusya tarihini bildiginize dair ilgili kurumlardan alinmiş sertifika • Uyuşturucu bağımlısi olunmadigina, tehlikeli ve bulaşıcı hastalık taşinmadigina dair saglik kurumlarindan alinan saglik raporu • Ve 5.000 ruble tutarında devlet harcinin ödendigine dair banka dekontu. Bu arada evraklara ve forma çok dikkat edildigini ve insanlarin çok küçük hatalar yüzünden defalarca düzeltilmek üzere geri yollanabildigini belirtmek isteriz Evet pratikte başvuru evraklarini inceleyen memurlarin noktalama hatalarina dahi dikkat ederek başvuru sahiplerinden duzeltmelerini isteye bilmektedirler o yüzden zaman kaybinin ve zaman kaybindan dolayi oluşan maddi kayiplari minimize etmek için hukuki destek almak, bu konudaki tecrubelerden faydalanmak çok önemli Diyelim ki bütün evraklar hazirlandi, form dolduruldu sonra ne yapilmasi gerekir? Etapta hazirlanan belgeler ve doldurulan form ile içisşeri bakanligina bagli goçmen burosuna başvuru yapilir bu başvurulari hem kişisel olarka hemde elektronik olarak yapmak mümkündür. Oturumu almadan once yabancilar onceki videolarimizda oldukça detayli bilgisini verdigimiz RVP yani geçici oturum izni ile kalmaktadirlar, zaman ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir konu var midir? Tabii en çok dikkat edilmesi gereken konu başvurunun geçici oturma izninin sona ermesinden en geç 4 ay önce yapılmasidir ve RVP dedigimiz oturma izninin alınmasinin uzerinden sekiz ayın geçmiş olmasi gerekmektedir. Başvuru yapildi, evraklar incelendi ve Kabul edildi, sonraki aşamalar nelerdir? Pratikte bu kadar hizli olmasada ilk iki etap gecçldikten sonra başvurunun degerlendirilip 4 ay içinde sonucun belirlenmesi beklenir yani başvurumuzun kabul edilmiş olmasi oturum iznini garanti etmez, evraklardaki herhangi bir aldatmaca, alinmiş olan idari cezalar vs burda karşimiza bir red sebebi olarak çikabilmektedir, burda önemli bir konuda 1 Kasım 2019’a kadar altı ay degerlendirme suresinin 2 ay kisaltilmiş olmasidir, VKS li dedigimiz kalifiye yabanci personeller için bekleme süresi ise 3 aydir. Bekleme süresi sonunda olumlu yada olumsuz karari başvuru yapilan ilgili goçmen burolarindan yada internet üzerinden almak mümkündür, onay çikmasi halinde başvuru sahibi oturma iznini almak için bizzat Goçmen Ofisine gitmektedir. RosCo Consulting olarak Rusya da oturum başvurusu ile ilgili en çok sorulan sorulari burdan sizler icin cevaplamaya çaliştik, bilgi sahibi olmak ve güncel kalmak içın bizleri takip etmeyi unutmayin. https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
HİZMET SİPARİŞİ VER "LİMİTED ŞİRKET’TEKİ BİR ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYIN DİĞER ORTAĞA SATILMASI (NOTER TASDİĞİ GEREKMEMEKTEDİR)"

«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:
Рейтинг: А++1+++1+[%]
(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)