Hİzmetler

LİMİTED ŞİRKET’TEKİ BİR ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYIN DİĞER ORTAĞA SATILMASI (NOTER TASDİĞİ GEREKMEMEKTEDİR)

LİMİTED ŞİRKET’DEKİ PAYIN NOTER TASDİĞİ YAPILMADAN ORTAKLARIN ARASINDA DAĞITILMASI MÜMKÜNDÜR!

Şirketi’nizdeki payların ortaklarınızın aranızda yeniden dağıtılması işleminin hukuki açıdan öngörülen düzende hazırlanmasını ister misiniz? Bunun en uygun yolu, ortakların Limited Şirketi’nin sermayesinde sahip oldukları payların değerlerinin değiştirilmesidir. Alım-satım işleminin Limited Şirket’in ortakların aralarında ‘teklif’e istinaden yapılması için noter tasdiğinin yapılması gerekmemektedir.

Limited Şirketi’nin ortakların aralarında ‘teklif’e istinaden yapılması prosedürü aşağıdaki 3 aşamada oluşmaktadır:

  • İlk aşamada, Şirket’e ve diğer ortaklarına sermayede sahip olduğu payı satma niyetinde olduğuna dair bildiride bulunulmalıdır. Bunun için, sermayede sahip olduğu payı satma niyetindeki ortağın, diğer ortaklara bununla ilgili teklifini sunması gerekmektedir.
  • İkinci aşamada, Limited Şirketi’nin diğer ortaklarına, Şirket’in sermayesinde satılan payı satın almakla öncelik hakkı sunulmaktadır. Diğer ortakların öncelik hakkını 30 günlük süre içinde kullanmaları gerekmektedir. Alım –satım işlemi öncesinde yapılması gereken bir işlem daha bulunmaktadır. Şirket’in Genel kurul toplantısının, sermayede satılan payın alıcılara devir edilmesi ve yapılan değişikliklerin tüzel kuruluşlar sicilinde kaydının yapılmasına dair kararını vermesi gerekmektedir.
  • Üçüncü aşamada, Limited Şirketi’nin bünyesinde yapılan değişikliklerin büyük çaplı olduğunu gözönünde bulundurarak, kayıt işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Fakat sözkonusu durumda yapılan değişikliklerin Ana sözleşme’de kaydı gerekmeyip, yürürlükte olan mevzuat uyarınca yapılan değişikliklerin tüzel kuruluşlar sicilinde kaydının yapılması yeterlidir. Bunun için öngörülen belgelerin bunun kaydını gerçekleştiren vergi dairesine sunulması gerekmektedir. Tüm belgeler, sermayede sahip olduğu payı satma niyetindeki ortak tarafından, imzanın noter tasdikli olması şartı ile sunulmalıdır.

Üç aşamadaki işlemlerin yerine getirilmesi sonucunda ortakların arasında geçen Limited Şirket’in sermayesindeki payının satış işlemi tamamlanmış sayılacaktır. Belirtilen işlem ilk bakışta kolay olarak görünmesine rağmen, Şirket’in sermayesindeki payının satışının her aşamasındaki işlemin yerine getirilmesi için yürürlükte olan mevzuatın taleplerinin ve diğer gerekli olan her türlü bilgilerie sahip olmanın yanısıra, aynı zamanda bu konuda deneyimin olması gerekmektedir. Belirtilen işlemlerin yerine getirilmesi için RosCo Şirketi’nin deneyimli uzmanlarını görevlendirmeniz durumunda strese girmekten kaçınıp, değerli vaktinizi tasarruf edebilirsiniz!


HİZMETLERİN BEDELİ

Limited şirket paylarının ortaklar arasındaki devri hizmetinin toplam bedeli

7 400 rubleden başlayan fiyat ile.

Unutmayınız! Sizin için tasarrufta bulunduğumuz süre içinde, ödemiş olduğunuz hizmetlerimizi bedelinden daha yüksek seviyedeki gelir elde edebilirsiniz.

BELİRTİLEN İŞLEMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN ROSCO ŞİRKETİ’NİN TERCİH EDİLMESİNİN AVANTAJLARI:

  • İşlemleri en uygun şekilde yerine getirebilmemiz için Şirket’inizin tüm evraklarının detaylı incelenmesi.
  • İki taraf için en uygun koşullardaki teklifin ve alım-satım sözleşmesinin hazırlanması.
  • İşlemin yerine getirilmesi sırasında hukuki desteğin sağlanması.
  • Ortağın Limited Şirketi’ndeki payının devri için gerekli olan tüm evrakların yürürlükte olan kanunlar uyarınca öngörülen düzende ve sürede hazırlanması.
  • Limited Şirketinizin Genel müdürünün noter ziyaretinde eşlik edilecektir.
  • Noter tasdikli vekaletname uyarınca vergi dairesinde belgelerin teslimatı ve teslim alınması işlemleri tarafımızca yerine getirilecektir.

Rusya Federasyonun da yabancı sahipli şirketler KOBİ olarak kabul edilmekte midir?
Rusya Federasyonun da yabancı sahipli şirketler KOBİ olarak kabul edilmekte midir?
Rusya Federasyonun da tamamen yabancı sermayeli olan yada yabancı ortağı bulunan şirketler KOBİ yani Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler grubuna dahil edilmekte midir, koşulları ve bilinmesi gerekenler nelerdir? Tüm dünya da olduğu gibi Rusya da da koronavirüsten dolayı iş hacimlerinin düşmesi yada tamamen durması sebebiyle maaş, vergi, kira gibi giderlerin ödenmesinde ortaya çıkan zorluklardan dolayı devlet desteklerinin can simidi olduğu bu dönemde çok önemli olan bu konuyu tüm detayları ile sizler için işliyoruz. 24 Temmuz 2007 tarihli 209-FZ sayılı Federal Yasa'nın 4. Maddesin de “Rusya Federasyonu'ndaki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin tanımı yapılmakta, nitelikleri belirtilmektedir ve ofd.nalog.ru isimli Federal Vergi Servisinin resmi web sitesinde vergi makamları tarafından oluşturulan KOBİ'lerin listesini bulmak ve listeye dahil olunup olunmadığı bilgisini almak mümkündür. - Personel sayısi 100 kişiden fazla olmayan ve geliri 800 milyon rublenin altinda olan firmalar küçük ölçekli - Personel sayısi 250 kişiden fazla olmayan ve geliri 2 milyar rublenin altinda olan firmalar ise orta ölçekli işletmeler olarak kabul edilmektedir. Işte yabancı sermayeli ortaği bulunan şirketlerin KOBİ olarak kabul edilmesine ilişkin koşullar. 1 Aralık 2018 tarihli 209-FZ sayılı Kanun'da yapılan değişiklik ile yabancı sermaye payı % 49'u aşan Rus şirketlerinin yabancı ortaklarının: - Bir önceki yılda gelirlerinin 2 milyar ruble'yi aşmaması - Bir önceki yılda çalışan sayısının 250 kişiyi geçmemesi ve - Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen offşore bölgesine kayıtlı olmaması halinde KOBİ statüsünde kabul edilmektedirler , 13 Kasım 2007 tarihli 108n numaralı karar gereği Rus şirketinde yabancı ortak payı % 49'u geçmez ise bu şart aranmamaktadır. KOBİ statüsünde olmak neden önemli, KOBİ lere sağlanan ayrıcalıkların bir kısmı: - Denetlemelerin ertelenmesi - Farkli vergi türlerinin seçilebilmesi - Basitleştirilmiş vergi ve muhasebe kuralları - Basitleştirilmiş vergi beyannameleri - Nakit işlemleri için basitleştirilmiş prosedür - Özelleştirilen devlet ve belediye mülkleri için tercihli ödeme prosedürü Koronavirüs pandemisi sırasında, şirketlerin KOBİ olarak değerlendirilmesinin önemi artmıştır, orneğin firmaların maaş yardımı alabilmesi yada vergi muafıyeti veya erteleme avantajlarından faydalanabilmesi için KOBİ olarak değerlendirilme şartı aranmıştır. Nasil KOBİ li olunur? Yabancı sermaye payı % 49'u aşan Rus şirketlerinin KOBİ grubuna dahil olabilmeleri için az önce belirttiğimiz kriterlere uygun olmanin yanı sıra bu kriterlere uygunluğun yetkilendirilmiş mali denetim firmaları tarafından raporlandırılması ve bu rapor ile gerekli başvuruların yapılması gerekmektedir. Rusya da kurulu sahibi yabancı şahıs olan firmalar için herhangi bir şart aranmayıp belirlenen kriterlere uygun olmaları halinde KOBİ olarak değerlendirilmektedirler. https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Rusya'dan Ayrılmadan Patentin Yenilenmesi
24.04.2020 tarihli 134-FЗ sayılı Federal kanunun 13-3'üncü maddesinde yapılan değisiklik ile Rusya Federasyonu'nda çalışan yabancıların patent yenileme prosedürleri kolaylaştırılmıştır. Vize uygulanmayan eski soviet ülke vatandaşları Rusya Federasyonu'nda çalışma iznine gerek olmadan sadece patent alarak calışma hakkına sahip olabilmektedirler, bu uygulama ile hem eski soviet ülke vatandaşlarına hemde yabancı işgücü çekmek ve kullanmak icin davet etmek veya çalışma izni almak zorunda kalmaması nedeniyle işverenlere kolaylık saglanmıştır yani patentli bir yabancıyı işe almak için, işverenin özel izinler almasına gerek yoktur, sadece göçmenlerin işvereni olarak İçişleri Bakanlığı'na bildirim yapmaları yeterli olmaktadır. Bu uygulama patent sahibi yabanci ülke vatandaşlari için oldugu gibi geçici veya sürekli oturma izni sahibi olan yabancilar icinde gecerlidir. Işverenler bu yabancılar ile yapmış oldukları iş sözleşmelerin patent ve geçici oturma izninin süresi sonunda feshetmek zorundadırlar. Normal şartlarda, patent ile çalısan eski sovyet ülke vatandaşları Rusya'dan ayrılmadan sadece bir kere patentini yenileyebiliyordu daha sonra yabancının Rusya'yı terk etmesi ve gerekli belgeleri tekrar toplayarak ülkeye gelmesi ve yeni bir patent başvurusunda bulunması gerekiyordu yani bir yabancı patent kapsamında Rusya Federasyonu topraklarından ayrılmadan maksimum 2 yıl ikamet edebiliyordu ve sonrasinda ülke dışına seyahat etmesi gerekiyordu. Patent ile çalisan eski sovyet ülke vatandaslarının, kanunla belirlenenin süre içerisinde patentlerini yenilememeleri halinde 10 000 ila 15 bin ruble tutarında bir idari para cezasına carptırılabilmektedirler ve yabancı personel çalıştıran işverenlerin gerekli yasal prosedürlere uymamaları halinde; - Firma yetkilisi 35 bin ila 70 bin ruble arasında - Tüzel kişilik 400 bin ila 1 milyon ruble arasında ceza alabilmektedir ve hatta - Işletmelerin 14 ila 90 günlük bir süre için faaliyetlerinin askıya alınması da mümkündür - Sahıslar icin uygulanan ceza ise 5 bin ila 7 bin ruble arasındadır. Videonun başında bahsetmiş oldugumuz patent ile calişan eski sovyet ülke vatandaşları Rusya'dan ayrılmadan sadece bir kere patentini yenileyebilme ve akabinde yabancının Rusya'yı terk etmesi zorunlulugu 5 Mayıs 2020'den itibaren iptal edilmiştir boylece yabancı ülke vatandaşlari ülkeyi terk etmek zorunda kalmayarak, hem zaman ve para israfından kurtulmuş hemde sağlığını riske etmemiş olmaktadırlar. Bu değişikliklerin kabulü, Rusya Federasyonu Hükümeti'nin koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla mücadele etmek için aldığı önlemlere istinaden olup bu tür muafiyetler, koronavirüsün yayılma riskini azaltacak ve işverenlerin potansiyel personel sorunlarının onune gececektir ayrica patent sahibi yabancı calisanları para cezalarından kurtaracaktır. https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Rusya Federasyonu Vatandaşlığı Alma Prosedüründeki Değişiklikler
31 Mayıs 2002 tarihli 62-FZ sayılı “Rusya Federasyonu Vatandaşlığı Hakkında” Federal kanun, yabancı vatandaşlar ve vatansız kişiler için Rus vatandaşlığı alma prosedürünü basitleştirmek amacıyla değiştirmiştir. “Yabancı vatandaşlar ve vatansız kişilerin Rus vatandaşlığına kabulüne ilişkin usulün basitleştirilmesine ilişkin“ 24.04.2020 tarihli 134-FZ sayılı Federal ile Rus vatandaşlığı alma prosedüründe değişiklikler yapılmıştır. Yapilan değişikliğe göre Rusya Federasyonu vatandaşlığı almak için, “önceki vatandaşlıktan feragat”, yani başvuru sahibinin sahip olduğu başka bir vatandaşlıktan vazgeçme ve bunu onaylayan yada teyit eden bir belge sunmak artık gerekli değildir. Şu anda, Rusya Federasyonu vatandaşlığı başvurusunda bulunan yabancılar, vatandaşı olduklari devletlerin yetkili organlarına vatandaşlıktan vazgeçme başvurularını yapmak ve bunu onaylamakla yükümlüdürler. Bu gereksinimin ortadan kaldırılarak Rus vatandaşlığı elde etme prosedürü kolaylaştırılmıştır. 134-FZ sayılı Kanun ile Belarus Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti ve Ukrayna vatandaşları için Rus vatandaşlığı alma kurallarıda basitleştirmiştir. Bu ülkelerin vatandaşları, geçerli bir oturma iznine sahiplerse, Rusya Federasyonu'nda yerleşik ikamet süresini dikkate almadan Rus vatandaşlığına başvurabileceklerdir. Belarus Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti ve Ukrayna vatandaşlarının Rus vatandaşlığı almaları için, Rusya Federasyonu topraklarında en az beş yıl ikamet etme şartı hariç kaldırılmıştır. Rusya Federasyonu topraklarında en az beş yıllık zorunlu ikamet şartı, Rusya Federasyonu vatandaşı olan ve Rusya Federasyonu topraklarında yaşayan en az bir ebeveyni olan yabancılara ve vatansız kişilere de uygulanmayacaktır. Rusya Federasyonu topraklarında geçici veya kalıcı olarak ikamet eden bir yabancı,bir Rusya Federasyonu vatandaşı ile evli ve bu evlilikte ortak çocukları varsa, basitleştirilmiş yöntem ile Rusya Federasyonu vatandaşlığına başvuru hakkına sahiptir. Basitleştirilmiş prosedüre göre, üç yıldan fazla Rusya Federasyonu'nda yaşayan ve Rusya Federasyonu vatandaşıyla ile evli olan bir yabancı da Rusya Federasyonu vatandaşlığı alabilmektedir. 1 Temmuz 2002 tarihinden sonra Rus eğitim kurumlarında mesleki eğitim alanlar için Federasyonu vatandaşlığına başvuru hakkı veren süreyi 3 yıldan bir yıla düşüren 134-FZ sayılı Kanunun güncellenmiş hali, resmi yayın tarihinden doksan gün sonra yani 24 Temmuz 2020 de yürürlüğe girecektir. Rusya Federasyonu vatandaşlaranın bir başka ülke vatandaşlığı yada oturumu almaları halınde ne yapmaları gerekmektedir? Rusya Federasyonu vatandaşlarının başka bir ülke vatandaşlığı edinmeleri veya oturma izni almaları halinde bu tarihinten itibaren 60 gün veya Rusya Federasyonu'na giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde İçişleri Bakanlığı'na bildirim ve diğer gerekli belgeleri sunmaları gerekmektedir, geç yapilan bildirimler icin 500 ila 1000 ruble, vatandaşlık bilgilerin gizlenmesi halinde ise 200.000 rubleye kadar para cezası veya 400 saate kadar zorunlu çalışma şeklinde bir ceza verilebilmektedir. https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
HİZMET SİPARİŞİ VER "LİMİTED ŞİRKET’TEKİ BİR ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYIN DİĞER ORTAĞA SATILMASI (NOTER TASDİĞİ GEREKMEMEKTEDİR)"

«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:
Рейтинг: А++1+++1+[%]
(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)