Beyaz Rusya’nın dev şirketi ‘Belgiprodor’, RosCo Şirketi’nin müşterisidir

Beyaz Rusya Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı’nın bünyesinde bulunan ‘Belgiprodor’ devlet kuruluşu ile şirketimiz arasında hukuki destek anlaşması imzalanmıştır.

Белорусский гигант «Белгипродор» – клиент «РосКо»

Şirket 1932 yılında kurulmuştur. Birkaç yıl süren birleşme işlemleri sonucunda 1957 yılında Beyaz Rusya Adalet Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün bünyesindeki Beyaz Rusya Devlet karayol araştırma ve geliştirme enstitüsü statüsünü elde etme başarısını göstermiştir.     

Şirket’in südürdüğü faaliyetler aşağıdaki gibidir:

-karayol, köprü, baraj, üretim tesisi ve havaalanı projelerinin hazırlanması ve restorasyonu.

-mühendislik araştırmaları,

-projelerin teknik ve finansal fizibilite çalışmalarının yapılması,.

Şirket yukarıda belirtilenin yanısıra madencilik faaliyetinin projelendirilmesi ve arazi ıslahı işleri yerine getirmektedir. Gümrük birliği üyeliği bulunan ‘Belgiprodor’ üretim laburatuvarında inşaat sırasında kullanılan kuru harç ve toprak testleri geçmektedir.

Belgiprodor Devlet Kuruluşu Beyaz Rusya’nın Hükümeti tarafından üretilen ürünlerin yüksek kalitesinden dolayı 2010 yılında ödüle layık görülmüştür.