ROSCO ŞİRKETİ D-U-N-S® REGISTERED™ ELEKTRONİK GÜVENİLİRLİK İŞARETİNİ ALMAYA LAYIK GÖRÜLDÜ

RosCo – Consulting ve Audit Şirketi, D-U-N-S® Registered™ elektronik güvenilirlik işaretini almaya layık görülmüştür. Belirtilen işaret en üst seviyedeki iş itibarına sahip olan şirketlere verilmektedir. Sözkonusu durum RosCo’nun Rusya’nın danışmanlık hizmet sektöründe güvenilir ve sağlam iş partneri olduğunu göstermektedir. 

D-U-N-S.jpg

D-U-N-S® Registered™ uluslararası alanda faaliyetini sürdüren şirketlerin bulundurması gereken işarettir. Güvenilirlik işareti yabancı patnerlerimiz ile olan ilişkilerimizi sağlamlaştırmaktadır: RosCo şirketi, artık kendi faaliyetini güven altına almak istemesinden dolayı bazı müşteriler ile imzalanan kontratlar kapsamında kredi politikasına önem veren büyük uluslararası şirketler ile rahatlıkla işbirliği içinde çalışabilir.

RosCo – Consulting ve Audit Şirketi, D-U-N-S® Registered™ elektronik güvenilirlik işaretini elde etme amacı ile Dun & Bradstreet’in özel güvenilir şirketler siciline dahil olmuştur –  www.dunsregistered.com.