ROSCO UZMANLARI, SOLİDARNOST YARDIM VAKFI’NA DENETİM HİZMETLERİ SUNDU

Solidarnost Yardım Vakfı, aç, hasta ve kendilerini zor bir yaşam durumunda bulan diğer insanlara/çocuklara destek sağlar. RosCo, yeni müşterimiz için zorunlu bir denetim gerçekleştirdi.

логотип компании. СОЛИДАРНОСТЬ png.png

Denetim sonuçlarına dayanarak, kalifiye denetçilerimizin denetlenen işletmenin tam bir dokümantasyon paketini eklediği yazılı bir rapor hazırlandı.

2009’dan 2020’ye kadar Vakıf, Lübnan, Filistin, Karaçay-Çerkes, Kabardey-Balkar, İnguşetya, Çeçenya, Dağıstan, Tataristan, Başkurdistan ve diğer bölgelerdeki insanlara yardım sağlamıştır.

Solidarnost Vakfı, başı dertte olan, yetersiz beslenen, sıcaklıktan ve tıbbi bakımdan yoksun insanlara yardım ediyor.