Rusya İletişim Çalışanları Sendikası RosCo Şirketini muhasebecisi olarak görevlendirdi

RosCo uzmanlarının pürüzsüz imajı ve büyük tecrübesine sadece ticari şirketler değil, kamu kuruluşları da güvenir. “POÇTA ROSSİİ” MERKEZİ DEVLET KURULUŞUN YÖNETİM BÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ SENDİKA ORGANİZASYONUN YEREL SENDİKA ORGANİZASYONU adlı İletişim Çalışanları Sendikası’nın tam muhasebe hizmetleri için bir anlaşma imzalanmıştır.

“Poçta Rossii” Merkezi Devlet Kuruluşun Yönetim Bölümünün Birinci Sendika Organizasyonu 2004 yılının Kasım ayında kurulmuş olup tüzel kişi olarak 2005 yılında “Poçta Rossii” Merkezi Devlet Kuruluşun Yönetim Bölümünün Birinci Sendika Organizasyonun Yerel Sendika Organizasyonu – Moskova şehri İletişim Çalışanları Sendikası adıyla Rusya Bağımsız Sendikalar Federasyonu bünyesinde kaydedilmiştir.

Şu anda İletişim Çalışanları Sendikasında 300 üyesi mevcuttur.