‘Tıbbi Laboratuvar Federasyonu’ RosCo Şirket’inin müşterisi olmuştur

Laboratuvar  sektöründeki faaliyetlerini sürdüren kuruluşlar birliği  ‘Tıbbi Laboratuvar federasyonu’ ile RosCo Şirket arasında muhasebe ve hukuki hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.


Федерация лабораторной медицины стала клиентом RosCo

01 Kasım 2013 tarihinde kurulan Rusya’nın Tıbbi Laboratuvar federasyonu, tıp Laboratuvarı sektöründeki profesyonel faaliyetinin konsolidatörü ve ulusal regülatörü olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Federasyonun kurulmasının temel amacı bu alanda devlet kamu formu ile profesyonel faaliyetin denetim sisteminin oluşturulması, sektördeki işbirliği seviyesinin geliştirilmesi, rus Laboratuvar sektörünün dünyadaki tıp Laboratuvar sistemine dahil edilmesi, tıp Laboratuvar federasyonu üyelerinin medeni haklarının korunmasıdır.

Federasyon eğitim (uzaktan eğitim, mesleki gelişim ve yüksek uzmanlık okulu) ve araştırma faaliyetlerinin sürdürmesinin yanısıra, tıp Laboratuvarı sektöründeki çalışanlara, faaliyetlerini sürdürebilme haklarını tanıyan sertifikaları sunmaktadır.