Hİzmetler

GENEL MÜDÜR DEĞİŞİKLİĞİ

Genel müdür değişikliği, tüm şirketlerin faaliyetinin en önemli parçalarındandır. Şirket için Genel müdür değişikliği onun idaresinin ve sürdürdüğü faaliyetinin yönetiminin değiştirilmesinin yanısıra birçok evrağında değişikliklerinin yapılması anlamına gelmektedir. Yürürlükte olan mevzuat uyarınca Genel müdür değişikliği ile ilgili tüzel kuruluşlar sicilinde kaydının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Belirtilen prosedürleri RosCo Şirketi’nin uzmanlarının yardımı ile yerine getirebilirsiniz.

İlk aşamada şirketin iç bünyesinde Genel müdür değişikliğinin yapılması gerekmektedir: Şirket ortakaları Genel müdür değişikliğine dair protokolü veya kararı verilmelidir. Sonraki aşamada eski Genel müdür ile iş sözleşmesinin feshi gerçekleştirilmelidir. İkinci aşamadan sonra Genel müdür değişikliğin şirketin iç bünyesinde tamamlandığı olarak kabul edilebilir, fakat değişikliklerin üçüncü şahıslar için resmiyet kazanması için birkaç işlem daha yerine getirilmelidir.

Genel müdür değişikliğinin devlet kaydının yerine getirilmesi için tüzel kuruluşlar sicilinde değişikliklerin yapılması için vergi dairesine bununla ilgili bildiride bulunulması gerekmektedir. Bildirinin yeni Genel müdür atama protokolünün veya kararın verilmesinden sonraki 3 (Üç) gün içinde yapılması gerekip, aksi taktirde şirkete 5 000 ruble tutarındaki ceza verilecektir. Genel müdür değişikliği işlemleri sadece Şirketin yeni Genel müdürü tarafından yerine getirilebilir. Yeni Genel müdür atanması ile ilgili dilekçenin noter tasdikli olması gerekmektedir (noter yeni Genel müdür imzasını tasdik edecektir). Tüzel kuruluşlar sicilinde Genel müdür değişikliğinin kaydının gerçekleştirilmesi sonucunda, şirketin hesabının bulunduğu bankadaki şirketinizin kartının yeni Genel müdür tarafından imzalanması gerekmektedir.


HİZMETLERİN BEDELİ

Şirketin Genel müdür değişikliği kapsamındaki tüm hizmetlerin bedeli

7 400 rubleden başlayan fiyat ile.

Unutmayınız! Sizin için tasarrufta bulunduğumuz süre içinde, ödemiş olduğunuz hizmetlerimizin bedelinden daha yüksek seviyedeki gelir elde edebilirsiniz.

BELİRTİLEN İŞLEMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN ROSCO ŞİRKETİ’NİN TERCİH EDİLMESİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

  • Tarafımızca şirketinizin genel müdür değişikliği için gerekli olan belgeler hazırlanacaktır (dilekçe, protokol /karar, ortakların listesi, vekaletname).
  • Gerekli olan belgeleri bize sadece bir defa sunmanız yeterlidir.
  • Tüm işlemler öngörülen sürede yerine getirilecektir. RosCo Şirketi’nin uzman personeli tarafından tüm evrakların öngörülen sürede yerine getirilmesi, bildirilerde olabilecek geciktirmeler sonucunda verilebilecek olan cezaların gelmesinin önlemenizi sağlar.
  • Şirket Genel müdürüne noter ziyaretinde eşlik edilecektir.
  • Noter tasdikli vekaletname uyarınca vergi dairesinde belgelerin teslimatı ve teslim alınması işlemleri yerine getirilecektir.
  • Bankada öngörülen tüm işlemler yerine getirilecektir. Gerekli olan tüm belgeleri doldurup, bankaya Genel müdür değişikliğine dair bildiride bulunulacaktır. Banka kartının yeniden düzenlenmesine yardım edilecektir.

Bir şirketin faaliyet kodları neden önemli? (ч.1)
Bir şirketin faaliyet kodları neden önemli? (ч.1)
Firmanın faaliyet kodu nedir? Bu kodlar vergi ve sigorta primlerinin hesaplanma şeklini nasıl etkiler? Ekonomik kriz sırasında "gerekli" faaliyet kodlarına sahip olmak neden önemlidir? Videomuzun konusu bir şirketin faaliyet kodlarının vergiler ve vergi dışı konulara etkileridir. Faaliyet kolları ile ilgili kodlarla ilk kez firma kuruluşu esnasında karşılaşılmaktadır ve genellikle bu konuya gerekli önem verilmemektedir maalesef fakat sadece vergi avantajlari için değil aynı zamanda özellikle koronavirüs salgını sırasında önemi ortaya çıkan devlet desteklerinden faydalanma konusunda da direk rol oynamaktadır. Rusya hükümeti küçük ve orta ölçekli işletmeler ve sosyal odaklı Sivil Toplum Kuruluşları için 2020'nin 2. çeyreği için vergi ve sigorta primlerini düşürme kararı almıştı bu nedenle, Pandemiden Etkilenen Sektörler Listesindeki şirketler ve bireysel girişimciler KDV hariç vergiden muaf tutuldu. Pandemiden etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren poliçe sahipleri ayrıca Nisan - Haziran 2020 için yapılan sigorta primi ödemelerinden de muaf tutulmuşlardır. Pandemiden etkilenen sektörlerin listeleri ve firmalar faaliyet kodlarına bağlı olarak belirlenmiştir, vergi ve sigorta primlerinden muaf tutulan firmalar vergi makamları tarafından bu tür kodlar göz önüne alınarak seçilmiştir. "Doğru" faaliyet kolları seçimi 03/01/2020 itibariyle ana faaliyeti Etkilenen Sektörler Listesi'nde olan işadamlarına vergi ödemeleri erteleme ve personel ve sigorta primleri almalarına yardımcı olacaktır, küçük ve orta ölçekli işletmelere belirli koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak vergi ve katkı paylarının ödenmesinde erteleme, 3 aydan bir yıla kadar bir süre için elde edilebilmektedir. Moskova’da bulunan işletmeler için, belirlenen vergi ve ücretlerin ödenmesi için son tarihler 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılmıştır. Aynı dönemde ticaret, yemek, turizm, kültür, spor, eğlence, otelcilik ve kişisel hizmetlerin sunulması alanlarında çalışan kuruluşlar için emlak ve arazi vergisi konularında kolaylıklar sağlanmıştır. Vergi makamları genellikle faaliyet kodları ile ticari faaliyetleri örtüşmeyen bir vergi mükellefinin KDV muafiyetini reddeder ve gerçekleştirilen fiili faaliyetler arasındaki tutarsızlık durumunda karşı tarafı sorumlu tutmaktadır. Böyle bir durumda, vergi mükellefi gerekçesiz bir vergi indirimi almakla suçlanabilir, bankalar, ticari faaliyetlerinin beyan edilen faaliyet kodlarına karşılık gelmediği bu tür müşteri işlemlerine özellikle dikkat ederler ve diğer özelliklerin bir kombinasyonu ile birlikte banka, müşteriyi bankacılık sisteminden ayırabilmektedir. Bir sonraki videoda, faaliyet kodlarının neden önemli olduğu ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Yeni ve güncel konuları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Sahıs firmalarının vergi dairesi kararı ile kapatılması
Bu yıl 1 Eylül'den itibaren vergi dairelerine şahıs firmalarını kapatma yetkisi verilmistir, vergi makamları tarafından kimler tasfiye edilebilir? Hangi şartlarda? Bu tür bir kapatmanin sonuçları nelerdir? Bugün videomuzda bunun hakkında konuşacağız. 1 Eylül 2020'ye kadar, şahıs firmalarının tasfiyesi gönüllü veya zorunlu olarak yapılabilmekte idi, yani şahsın kendisi tarafından yada devlet organlarının veya alacaklılarının inisiyatifi üzerine mahkeme tarafından gerçekleştirilirdi fakat bu tarihten itibaren şartlar değişti. Kanunun güncellenmiş versiyonu, şahıs firmalarının vergi dairesi kayitlarindan silinmesine izin veriyor, dolayısıyla, bireysel bir girişimcinin, vergi müfettişliğinin böyle bir karar verdiği anda itibaren ve aşağıdaki koşullarında aynı anda gözlemlenmesi halinde faaliyetleri fiilen sonlandırmış olarak kabul edilir. Bu koşullar; patentin sona erme tarihinden itibaren 15 ay geçmesi veya son 15 ay içinde bireysel girişimcinin vergi dairesine raporlama belgelerini mevzuatın öngördüğü sekilde sunmaması, ikincisi bireysel girişimcinin borçları. Yapılan değişiklikler vergi memurlarının yetkilerini genişletirken, raporlama ve vergi ödemesinin zamanında yapılması halinde bireysel girişimciler için şartları sertleştirdi yani, bireysel girişimci vergi dairelerine 15 aydır rapor göndermediyse veya patentinin sona erme tarihinden bu yana 15 aydan fazla bir süre geçmişse ve bütçeye borcu varsa, vergi makamları sicil kaydını silebilmektedirler. Sahıs firmalarının kapatılması prosedürü birkaç aşamadan oluşur. Aşama 1. Sahıs firmalarının faaliyetlerini durdurmayi gerektiren koşullar var ise vergi dairesi ilk once kapanması kararı alır. Aşama 2. Sahıs firmasının kapanmasına ilişkin karar, karar tarihinden itibaren üç gün içinde resmi gazetede yayınlanır, ilgili taraflar bu tarz bilgileri ilgili resmi websiteler aracılığıyla takip edebilirler. Aşama 3. Belirtilen süre içinde ilgili kişinin vergi dairesine başvurmaması halinde bireysel girişimcinin faaliyetleri sonlandirilir, bu girişim alacaklılar veya meşru hakları ihlal edilenler tarafından temyiz edilebilir. Sahıs firmasının kapatılmasına itirazların ilk 30 gunde yapılması gerekir, bu surenin sonunda bir itiraz olmaıi halinde ise 1 yıl içinde mahkemeye dilekçe ile başvuru yapılabilmektedir. Vergi makamları tarafından faaliyetleri sonlandırılan bireysel bir girişimci yeniden şahıs firması kurabilir mi? Kapatilan sahis firmasi sahipleri, karardan itibaren 3 yil boyunca faaliyette bulunamamaktadirlar, ancak bu surenin tekrar yasaklari kalkmaktadir. Bu sekildeki firma kapanis kararlari aslinda bir yandanda fiili olarak faaliyet yürütmeyen veya yapmayı planlamayan işadamlarını kapanis icin gerekli evrak işlerinden ve bir işletmeyi kapatmak için gerekli belgeleri doldurmak, basvurular yapmak ve benzeri zaman ve maddi masraflardan kurtarmaktadır. Böyle bir tasfiye, pratikte sıklıkla karşılaşılan başka bir sorunu çözmektedir, tüm girişimciler vergi mevzuatı bilgisine sahip olamayabilmektedirler fakat bir faaliyet olsun ya da olmasın, bireysel girişimcilerin her yıl kendileri için 32 bin ruble sigorta primi oderler, kesintiler dikkate alındığında ödeme 20 bin ruble olmaktadır. Bireysel girişimcilerin firmalarini resmi olarak kapatmadan terk etmeleri onları çıkan vergi ve harçlardan muaf etmediğini onemle dikkatinize sunarim. Benjamin Franklin'in dediği gibi, "kaçınılmaz olan iki sey, bir ölüm iki vergiler" Bu videoyu izledikten sonra hala sorularınız var ise, yorumlarınızda yazmaktan çekinmeyin, RosCo'nun avukatları bunları yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır. RosCo ile olun - farkında olun. https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Bir muhasebe şirketi nasıl seçilir?
Rusyanin hemen hemen tüm şehirlerinde muhasebe hizmeti veren firmalar bulunmaktadır. Profesyonel düzeyde muhasebe hizmetleri sunan "doğru" şirketi nasıl seçeceksiniz? Bu tür hizmetlerin maliyetini ne belirler? Bugün videomuzda bunun hakkında konuşacağız. Mali musavirlik hizmetleri en çok hangi firmalar tarafindan talep edilmektedir? Temsilcilikler , Yabancı sermayeli şirketler Yeni oluşturulan küçük şirketler ve iş süreçlerini optimize eden şirketler Ne yazık ki, birçok müşteri için belirleyici ve tek faktör, muhasebe hizmetlerinin fiyatıdır. Çeşitli faaliyet türleri ve milyonlarca dolarlık ciro ile şirketin kayıtlarını 5 bin rubleye genel bir vergilendirme sisteminde tutmayı kabul eden muhasebe firmasi, hizmetlerin uygun profesyonel düzeyde sağlayamayacağından emin olabilirsiniz. Mali musavirlik hizmetlerinin maliyeti çok düşük olamaz. Muhasebe, tüm ekibin (muhasebeci, avukat, insan kaynaklari, vergi danışmanı) çalışmasını içeren çok zaman alan bir süreçtir. Mevzuatımızın değişkenliği göz önüne alındığında, bir muhasebeci sürekli olarak seminerlere, özel kurslara katılmalı, yani muhasebe mevzuatindaki değişikliklere zamanında hakim olmalidir. Ve tabii bütün bunlarin bir maliyeti olmaktadir ve buna rağmen musavirlik hizmeti tam zamanlı bir muhasebecinin oranla % 30-40 daha az maliyetli olmaktadir..Koronavirüs salgınından etkilenen iş dunyasi için muhasebe hizmetlerini dişardan almak hala en cazip firsat olmaya devam etmektedir. Bu alandaki profesyoneller için en önemli kriterlerden biri, birikmiş deneyim, mesleki becerilerin kapsamı ve sunulan hizmetlerin çeşitliliğidir. Hemen hemen tüm profesyonel muhasebe şirketlerinin, çalışanlarınin sertifikaları ve diplomaları hakkında bilgiler içeren kendi web siteleri vardır. Örneğin! RosCo web sitesi, şirketin sertifikaları, çalışanlarının mesleki deneyimleri hakkında bilgiler içerir, web sitesinin Öneriler” bölümünde, profesyonel muhasebe hizmetlerini zaten kullanmış olan müşterilerin tavsiye mektuplarını bulmak mümkündür ve genel olarak şirketlerin ne tür muhasebe hizmetleri sunduğu, hangi projeleri halihazırda tamamladığı, yapılan işin kalitesi ile ilgili incelemeleri sadece muhasebe şirketinin web sitesinde değil, diğer internet sitelerinde de görmek mümkündür. Bir muhasebe şirketinin kuruluş zamanı çok önemlidir, bu yuzden tecrubelı şirketler tercih edilmelidir, Muhasebe şirketi ekibinin nitelikleri büyük önem taşımaktadır, yüksek kaliteli muhasebe hizmetlerinin sağlanması için, bir muhasebe şirketinin personelinin yalnızca muhasebe uzmanlarını değil, aynı zamanda avukatlar ve ınsan kaynakları da içermesi son derece önemlidir. Işte bu nedenle "RosCo" şirketi, muhasebe nin yani sira hukuk ve personel hizmetlerinide sunmaktadir. Muhasebe şirketi calismanin size faydalari nelerdir? - Şirketin muhasebe hizmetlerinin fiyatları bir muhasebecinin maaşından daha düşüktür; - Muhasebe şirketi hizmeti profesyonel düzeyde gerçekleştirilir. Müşteriye uzmanlaşmış bir personel hizmet verir. - standart olmayan bir durum olması durumunda, müşteri muhasebe şirketinin profesyonelliğine tamamen güvenir, bağımsız olarak sorunlara çözüm aramamaktadir - Müşteri muhasebenin giderleri için herhangi bir maliyete katlanmaz ve personel seçimi konusunda zaman kaybetmez. - Muhasebe ve vergi muhasebesinde standart olmayan durumlarda, müşteriye her zaman RosCo şirketinin deneyimli avukatları, mali denetçileri ve danışmanları yardımcı olur - Muhasebe şirketi ile yapılan sözleşme, hizmetin profesyonel olarak sağlanması sorumluluğunu ayrıntılı olarak belirtir, Rosco, "sıfır beyanname hazırlanmasından müşteri ile sürekli etkileşime kadar her aşamada şirketlerin muhasebesi ile ilgilenmektedir. RosCo şirketi her alanda muhasebenizi kusursuz tutmaniza yardımcı olacaktır. https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
HİZMET SİPARİŞİ VER "GENEL MÜDÜR DEĞİŞİKLİĞİ"

«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:
Рейтинг: А++1+++1+[%]
(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)